Yrke radioproducent

Radioproducenter ansvarar för organisering av framställande av radioprogram. De övervakar vissa aspekter av radioprogram såsom innehåll, ljudproduktion, resursplanering och personaltillsyn.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Projektledningsprinciper

  Olika aspekter och steg som ingår i projektledning.

Färdigheter

 • Förhandla med konstnärer

  Kommunicera och förhandla med konstnärer och managers om priser, villkor och tidsscheman.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

 • Utvärdera radio- och tv-program

  Utvärdera nya och befintliga tv- och radioprogram samt bedöma behovet av förändringar med hjälp av information som publikundersökningar och återkoppling.

 • Skaffa relevanta tillstånd

  Följa specifika rättsliga bestämmelser, t.ex. installera nödvändiga system och tillhandahålla nödvändig dokumentation för att erhålla relevant licens.

 • Utveckla programidéer

  Utveckla idéer för tv- och radioprogram i enlighet med ateljéns policy.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

Source: Sisyphus ODB