Yrke rangeringsman

Rangeringsmän signalerar till piloter för att assistera dem vid olika manövreringsmoment, till exempel vändning, inbromsning, stopp och avstängning av motorer. De leder flygplan till avsedda parkeringsområden eller till startbanan. De vägleder även piloter genom att köra en ”follow-me”-bil.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsbestämmelser för ramp

  Grundligt förstå kraven och förfarandena för rampbesiktningar.

 • Rangeringssignaler för luftfartyg

  Arm- och handgester för att vägleda piloter i luftfartyg, i enlighet med officiella förfaranden för rangeringssignaler.

 • Faror vid rangering

  Förstå de faror och svårigheter som förekommer i samband med rangering, inklusive buller, damm, intagande av ämnen eller fordonskollisioner.

 • Bestämmelser för civil luftfart

  Kunskap om bestämmelser, regler och signaler för civil luftfart, inbegripet rangeringstecken.

Färdigheter

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Utföra nödvändiga kontroller innan luftfartyg ställs på uppställningsplats

  Utföra en serie standardkontroller innan luftfartyget ställs på uppställningsplats, kontrollera serviceutrustning och titta efter olje-/bränslespill; kontrollera aktiviteter på angränsande uppställningsplatser osv.

 • Se till att kommunikationen är effektiv inom flygtrafikledningen

  Säkerställa genomförandet av effektivt kommunikationsutbyte inom flygtrafikledningstjänster (ATS) som omfattar förflyttningsområden på flygplatsen. Följa förfaranden inom nätverket.

 • Köra vägledningsfordon

  Köra vägledningsfordonet på ett säkert och effektivt sätt för att leda flygplanet genom ett angivet område.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Följa flygkontrolltjänstens instruktioner

  Agera i enlighet med instruktioner från flygkontrolltjänsten.

 • Använda radioutrustning

  Förbereda och använda radioenheter och -tillbehör, t.ex. sändningskonsoler, förstärkare och mikrofoner. Förstå det grundläggande i radiooperatörens språk och vid behov tillhandahålla instruktioner om hur radioutrustningen ska hanteras på ett korrekt sätt.

 • Utföra nödvändiga åtgärder före start

  Utföra en rad åtgärder inför flygplansstart inklusive start av huvud- och hjälpmotorer, korrekt placering av hjulblock, skadekontroll, frånkoppling av markströmaggregat osv.

 • Tillämpa regler och standarder för flygplatser

  Känna till och tillämpa antagna standarder och föreskrifter för europeiska flygplatser. Tillämpa kunskapen för att genomdriva flygplatsregler och -bestämmelser samt flygplatsens säkerhetsplan.

Source: Sisyphus ODB