Yrke receptionist

receptionist
Credits: Shutterstock.com

Receptionister ansvarar för företags receptioner. De svarar i telefon, välkomnar besökare, ger information, svarar på frågor och informerar besökare. De utgör den första kontaktpunkten för kunderna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken reception

 • Telefonist
 • Telefonväxeloperatör

Kunskap

 • Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

Färdigheter

 • Sköta reception

  Ta hand om organisering och underhåll av receptionsområdet för att göra det attraktivt för anländande gäster och besökare.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Kommunicera via telefon

  Kommunicera över telefon genom att ringa och svara på samtal punktligt, professionellt och artigt.

 • Ge muntliga instruktioner

  Kommunicera transparenta instruktioner. Se till att budskapen förstås och följs korrekt.

 • Föra loggböcker

  Upprätthålla de loggböcker som krävs i enlighet med praxis och i etablerade format.

 • Administrera tidsbokningar

  Acceptera, planera och ställa in tidsbokningar.

 • Sprida interna meddelanden

  Sprida interna meddelanden via de olika kommunikationskanaler som ett företag har till sitt förfogande.

 • Välkomna gäster

  Välkomna gäster på ett vänligt sätt till en viss plats.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Sprida meddelanden till personer

  Ta emot, bearbeta och vidarebefordra meddelanden från telefonsamtal, fax, post och e-post till personer.

 • Använda Microsoft Office

  Ha kunskap om hur standardprogrammen i Microsoft Office används. Skapa ett dokument och utföra grundläggande formatering, infoga sidbrytningar, skapa sidhuvuden eller sidfötter, infoga bilder, skapa automatiskt genererade tabeller och överföra formulärbrev från en adressdatabas (vanligtvis i Excel). Skapa kalkylblad med automatisk beräkning, skapa bilder samt sortera och filtrera datatabeller.

Source: Sisyphus ODB