Yrke redaktionssekreterare

Redaktionssekreterare stöder redaktionspersonal i alla skeden av publiceringsprocessen för tidningar, webbplatser, internetbaserade nyhetsbrev, böcker och tidskrifter. De samlar in, kontrollerar och behandlar information, skaffar tillstånd och hanterar rättigheter. Redaktionsassistenter agerar som kontaktpunkter för redaktionspersonalen samt planerar möten och intervjuer. De läser korrektur och ger rekommendationer om innehållet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Desktop publishing

  Skapande av dokument på en dator med hjälp av kunskap om sidlayout. Desktop publishing-programvara kan skapa layouter och producera typografisk text- och bildformat.

 • Pressetiska regler

  Riktlinjer för hur man hanterar och rapporterar om integritet, barn och dödsfall i enlighet med standarden om opartiskhet och andra normer.

 • Lingvistik

  Det vetenskapliga studiet av språk och dess tre aspekter: språkets form, språkets mening och kontextuellt språk.

 • Medielagstiftning

  Uppsättningen av lagar om underhållnings- och telekommunikationsbranschen samt regleringsaktiviteter inom områdena TV- och radiosändningar, reklam, censur och internettjänster.

 • Databashanteringssystem

  Verktyg för att skapa, uppdatera och hantera databaser, såsom Oracle, MySQL och Microsoft SQL Server.

 • Presslagstiftning

  Lagar som gäller licensiering av böcker och yttrandefrihet i alla medieprodukter.

Färdigheter

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • Kontrollera att information är korrekt

  Kontrollera om informationen innehåller faktafel, är tillförlitlig och har ett nyhetsvärde.

 • Hantera informationskällor

  Identifiera relevanta interna och externa informationskällor och -leverantörer. Organisera informationsarbetsflödet och ange vilken typ av information som ska levereras.

 • Anpassa arbetet till typ av medium

  Anpassa sig till olika typer av medier som tv, film, reklam m.m. Anpassa arbetet till typ av medium, produktionens omfattning, budget, genrer inom olika typer av medier m.m.

 • Använda kalkylprogram

  Använda kalkylblad för att organisera, analysera och lagra data i tabellform.

 • Använda ordbehandlingsprogram

  Använda datorprogram för sammansättning, redigering, formatering och utskrift av alla slags skriftliga material.

 • Strukturera information

  Organisera information med hjälp av systematiska metoder såsom mentala modeller och i enlighet med givna standarder för att underlätta bearbetning och förståelse av användarinformation med avseende på de specifika kraven och egenskaperna hos de utgående medierna.

Source: Sisyphus ODB