Yrke redovisningsassistent

Redovisningsassistenter registrerar och rapporterar biljettredovisning till den revisor som de arbetar med, kontrollerar insättningar och upprättar dagliga rapporter och inkomster. De ordnar godkända återbetalningskuponger, sköter avvisade checkar och kommunicerar med den biljettansvarige om eventuella problem i biljettsystemet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Bokföringsposter

  De finansiella transaktioner som redovisas i ett företags redovisningssystem eller räkenskapsböcker tillsammans med tillhörande metadata, till exempel datum, belopp, berörda konton och en beskrivning av transaktionen.

 • Förfaranden vid redovisningsavdelning

  De olika processerna, arbetsuppgifterna, jargongen, rollen i en organisation samt andra specifika särdrag av redovisningsavdelningen såsom bokföring, fakturor, registerföring och beskattning.

 • Bokföringsregler

  Metoder och föreskrifter som säkerställer korrekt bokföring.

 • Avskrivning

  En metod inom redovisning som innebär att en tillgångs värde delas upp under dess nyttjandeperiod för kostnadsfördelning per räkenskapsår, parallellt med att tillgångens värde dras av i företagets räkenskaper.

Färdigheter

 • Utfärda fakturor

  Utarbeta och utfärda fakturor till kunder och gäldenärer utifrån kundfordringar i de finansiella rapporterna. Ange betalningsbelopp, förfallodatum, beskattningsuppgifter och övriga upplysningar vid behov.

 • Allokera transaktioner på ett konto

  Allokera transaktionerna på ett konto genom att matcha det totala beloppet, endast en del av beloppet eller en grupp transaktioner med den ursprungliga fakturan och genom att publicera finansiell information om exempelvis avdrag, skatter eller valutakursskillnader.

 • Använda kontorssystem

  Göra lämpligt bruk i rätt tid av de kontorssystem som används i företag, beroende på syftet, oavsett om det gäller insamling av meddelanden, kundinformation eller planering av dagordningen. Det omfattar förvaltning av system såsom kundrelationshantering, hantering av leverantörer, lagring och röstmeddelanden.

 • Utfärda försäljningsfakturor

  Ta fram fakturor över sålda varor eller tjänster innehållande styckpriser, summa och villkor. Slutföra orderbehandlingen av mottagna order via telefon, fax och internet och beräkna hur mycket kunden till slut ska betala.

 • Bifoga verifikationer till bokföringstransaktioner

  Sammanställa och länka samman dokument som fakturor, avtal och betalningsintyg i syfte att säkerhetskopiera de transaktioner som förts in i företagets bokföring.

 • Följa upp kundfordringar

  Revidera avsnittet om fordringar i de finansiella rapporterna för att dela upp de finansiella rättigheter som företaget har över andra enheter. Vidta åtgärder för att avsluta räkenskaperna och samla in pengarna.

 • Hitta redovisningsfel

  Spåra konton, kontrollera att uppgifterna är korrekta och fastställa fel för att lösa dem.

 • Fullgöra lagstadgade skyldigheter

  Förstå, följa och tillämpa företagets lagstadgade skyldigheter i det dagliga arbetet.

 • Förvalta företagets bankkonton

  Ha överblick över företagets bankkonton, deras olika syften och förvalta dem i enlighet med detta, och samtidigt hålla ögonen på deras saldo, räntor och avgifter.

 • Använda redovisningssystem

  Använda redovisningssystemen för bokföring och förvaltning av konton, skulder och rättigheter som företaget äger. Använda dessa system för redovisning, finansiell analys och upprättande av rapporter.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Kontrollera räkenskapshandlingar

  Se över räkenskapshandlingar för kvartalet och året samt se till att redovisningsuppgifterna korrekt återspeglar företagets finansiella transaktioner.

 • Ta fram preliminära balansräkningar

  Se till att alla transaktioner registreras i företagets bokföring och summera alla debiteringar och kontokrediter för att fastställa kontonas saldon.

 • Genomföra företagsundersökningar

  Söka och samla in information som är relevant för utvecklingen av företag på olika områden från juridik, redovisning och ekonomi till affärsområdet.

Source: Sisyphus ODB