Yrke reklamkonsulent

Reklamkonsulenter ger råd till företag och organisationer om utarbetande av deras reklamstrategier och reklamrelaterade teman som omfattar en mer allmän strategi. De kombinerar kunskaper om marknadsföring, budget och psykologi med kreativt tänkande för att utarbeta reklamkampanjerna. De föreslår alternativ för kunder som främjar deras organisationer, produkter eller projekt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Marknadsföringsteknik

  De kommunikationsstrategier som är avsedda att övertyga eller uppmuntra en publik och de olika medier som används för att uppnå detta mål.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

Färdigheter

 • Genomföra presentationer inför åhörare

  Hålla ett tal eller en presentation där en ny produkt, tjänst, idé eller ett nytt verk visas och förklaras för en publik.

 • övertyga klienter genom alternativ

  Beskriva, specificera och jämföra möjliga alternativ för kunder avseende produkter och tjänster för att övertyga dem att fatta ett beslut som gynnar både företaget och kunden.

 • Samarbeta med reklambyråer

  Kommunicera och samarbeta med reklambyråer vid överföring av marknadsföringsplanens mål och specifikationer. Upprätthålla kontakter för att utarbeta en marknadsförings- och reklamkampanj som återspeglar syftet med marknadsföringsplanen.

 • Utväxla idéer

  Föra fram sina idéer och koncept till medarbetare i den kreativa gruppen för att komma fram till alternativ, lösningar och bättre versioner.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Utveckla kreativa idéer

  Utveckling av nya konstnärliga koncept och kreativa idéer.

 • Utföra marknadsundersökningar

  Samla in, bedöma och presentera data om målmarknaden och kunderna för att främja strategisk utveckling och genomförbarhetsbedömningar. Kartlägga trender på marknaden.

Source: Sisyphus ODB