Yrke rekryteringskonsult

Rekryteringskonsulter tillhandahåller lämpliga sökande till arbetsgivare i enlighet med den särskilda yrkesprofil som begärs. De utför tester och intervjuer med arbetssökande och gör en slutlista med ett fåtal kandidater för att presentera den för arbetsgivarna och matcha de sökande med lämpliga jobb. Rekryteringskonsulter upprätthåller relationer med arbetsgivare för att erbjuda sina tjänster på längre sikt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lediga jobb

  Arbetstillfällen på arbetsmarknaden baserat på ekonomiskt område.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Personalhantering

  Funktionen i en organisation som arbetar med rekrytering av anställda och optimering av arbetstagarnas resultat.

Färdigheter

 • Förbereda personer för anställningsintervju

  Förbereda någon för anställningsintervjuer genom att ge råd om kommunikation, kroppsspråk och utseende, med hjälp av genomgång av vanliga frågor som ställs och genom att identifiera personliga och yrkesmässiga styrkor och svagheter.

 • Redigera en personlighetsprofil

  Ta fram en profil över någon genom att beskriva personens egenskaper, personlighet, färdigheter och motiv, ofta baserat på information som erhållits genom en intervju eller från ett frågeformulär.

 • Utföra rekryteringstjänster

  Locka, granska, välja och rekrytera personer som är lämpliga för ett jobb.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Intervjua människor

  Intervjua människor i en rad olika situationer.

 • Dokumentera intervjuer

  Registrera, skriva ner och inhämta svar och information som samlats in under intervjuer för bearbetning och analys med hjälp av underlättande eller tekniska hjälpmedel.

 • Boka möten

  Boka och planera yrkesutnämningar eller möten för kunder eller överordnade.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Kommunicera via telefon

  Kommunicera över telefon genom att ringa och svara på samtal punktligt, professionellt och artigt.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Upprätthålla brukarnas personliga integritet

  Respektera och upprätthålla brukarens värdighet och personliga integritet; skydda hans/hennes konfidentiella uppgifter och tydligt förklara policyn om konfidentialitet för brukaren och andra berörda parter.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

Source: Sisyphus ODB