Yrke rekvisitör

Rekvisitörer analyserar manus för att identifiera de kulisser och den rekvisita som behövs för varje scen. De samråder även med scenografen och rekvisitören samt med kulissteamet. Rekvisitörer köper, hyr eller beställer rekvisita. Rekvisitörer ser till att scener ser äkta och övertygande ut.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Filmfotografi

  Vetenskapen om ljus- och elektromagnetisk strålning för att skapa en bild. Inspelningen kan ske elektroniskt med en bildsensor eller på kemisk väg mot ljuskänsliga material, som t.ex. filmmaterial.

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

 • Inredningsdesign

  Bedömning av hur olika delar i en visuell interiördesign kan passa ihop och utgöra en helhet för att skapa en viss visuell miljö.

Färdigheter

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Identifiera rekvisita

  Avgöra vilken rekvisita som behövs för varje scen genom att läsa och analysera manus. Upprätta en detaljerad förteckning över rekvisitan.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Köpa in rekvisita

  Köpa in de rekvisita som behövs i en föreställning.

 • Hitta leverantörer

  Fastställa potentiella leverantörer för fortsatta förhandlingar. Beakta aspekter såsom produktkvalitet, hållbarhet, lokala källor, säsongsvariationer och täckning av området. Bedöma sannolikheten av att åstadkomma förmånliga avtal med leverantörerna.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

Source: Sisyphus ODB