Yrke repetitör

Repetitörer ackompanjerar artister, oftast sångare, i enlighet med instruktioner från dirigenter vid ledning av repetitioner och vägleder artister under repetitioner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Musiklitteratur

  Litteratur om musikteori, specifika musikstilar, perioder, tonsättare eller musiker eller specifika musikstycken. Detta omfattar en rad olika material som tidskrifter, journaler, böcker och akademisk litteratur.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

Färdigheter

 • Utveckla en coachningsstil

  Utveckla en modell för coachning av enskilda personer eller grupper som ser till att alla deltagare är bekväma och har möjlighet att ta till sig de färdigheter och kompetenser som förmedlas genom coachningen på ett positivt och produktivt sätt.

 • Välja musik för träning

  Välja lämplig musik för att hjälpa artisterna att uppnå ett konstnärligt mål i dans, sång eller andra musikaktiviteter.

 • Hantera en konstnärlig karriär

  Presentera dig själv och ditt konstnärliga perspektiv. Positionera ditt arbete på målmarknaderna. Främja och marknadsföra dig själv och din nisch.

 • Samarbeta med många olika slags personligheter

  Vara flexibel och arbeta med många olika typer av människor.

 • Upprätthålla säkra arbetsförhållanden inom scenkonst

  Kontrollera de tekniska aspekterna av arbetsutrymmet, dräkter, rekvisita etc. Eliminera potentiella faror i arbetsutrymmet eller vid framträdande. Ingripa aktivt vid olyckor eller sjukdom.

 • Leda artisternas träningspass

  Organisera artistträning genom att fastställa mål. Övervaka utövande konstnärers träning.

 • Transponera musik

  Transponera musik till en annan tonart samtidigt som den ursprungliga tonstrukturen bibehålls.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Skriva noter

  Skriva noter för orkestrar, ensembler eller enskilda instrumentalister, med användning av musikteori och musikhistoria. Tillämpa instrument- och röstfärdigheter.

 • Marknadsföra sig

  Marknadsföra egna styrkor, kompetens och sakkunskaper.

 • Studera musik

  Studera musikstycken i original för att bekanta sig med musikteori och musikhistoria.

 • Läsa manus

  Läsa ett spelhäfte eller filmmanus, inte bara som litteratur utan för att identifiera handlingar, känslomässiga tillstånd, karaktärers utveckling, situationer, olika scenuppsättningar och platser osv.

 • Förbereda repetitioner

  Besluta om innehållet i en repetition. Engagera dig i det koreografiska materialet och i andra delar av arbetet. Samla ihop de tekniska och materiella resurser som behövs och hjälpa till med att sätta upp en plats för repetition.

 • Delta i inspelningar i musikstudio

  Delta i inspelningssessioner i musikstudior.

 • Läsa noter

  Läsa noter under repetition och konsert.

 • Utföra musikimprovisationer under terapi

  Improvisera musik som respons på vad patienten kommunicerar, i syfte att förbättra karaktären på relationen mellan terapeut och patient. Improvisera med instrument, sång eller dans för att tillgodose patientens terapeutiska behov.

 • Analysera musik

  Analysera partitur, form, teman och struktur hos ett musikstycke.

 • Spela musikinstrument

  Hantera specialbyggda eller improviserade instrument för att producera musikaliska ljud.

Source: Sisyphus ODB