Yrke restaurangvärd / restaurangvärdinna

Restaurangvärdar/restaurangvärdinnor välkomnar kunder till en avdelning och tillhandahåller inledande tjänster.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Informera om innehållet på menyn

  Dela ut menyer till gästerna och hjälpa gästerna med frågor utifrån din gedigna kunskap om menyn.

 • Hjälpa till vid gästers avresa

  Hjälpa gäster vid avresa, ta emot återkoppling om kundnöjdhet och hälsa gästerna välkomna tillbaka.

 • Hantera klagomål från kunder

  Administrera klagomål och negativ återkoppling från kunder i syfte att hantera problem och, i tillämpliga fall, tillhandahålla snabb återupptagning av servicen.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Ställa i ordning bord

  Organisera och ställa i ordning bord för särskilda evenemang.

 • Behandla bokningar

  Verkställa kundbokningar i enlighet med kundernas tidtabeller och behov per telefon, elektroniskt eller personligen.

 • Hjälpa kunder

  Ge stöd och råd till kunder när de fattar inköpsbeslut genom att ta reda på deras behov; välja ut lämpliga tjänster och produkter åt dem och svara artigt på frågor om produkter och tjänster.

 • Tillgodose särskilda önskemål om sittplats

  Närhelst möjligt tilldela gästerna önskade sittplatser, till exempel särskilda sittplatser för spädbarn, funktionshindrade eller personer med fetma.

 • Kontrollera renlighet i matsalen

  Kontrollera renligheten i matsalar, inbegripet golv- och väggytor, bord och serveringsstationer samt säkerställa lämplig hygien.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Välkomna restauranggäster

  Välkomna gäster och ta dem till deras bord och se till att de sitter ordentligt vid ett lämpligt bord.

 • Hjälpa VIP-gäster

  Hjälpa VIP-gäster med personliga beställningar och förfrågningar.

 • Visa kunder till bordet enligt väntelistan

  Visa kunder till bordet i enlighet med väntelistan, platsreservationen och positionen i kön.

Source: Sisyphus ODB