Yrke ritare, arkitektbyrå

Ritare på arkitektbyråer upprättar ritningar utifrån arkitekters specifikationer och idéer. De tar fram arkitektritningar med hjälp av datorstödd utrustning och programvara eller använder konventionella metoder såsom papper och penna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Byggbestämmelser

  De riktlinjer som fastställer minimistandarder för byggnader och andra konstruktioner i syfte att skydda människors hälsa och säkerhet.

 • Rättssystem för byggverksamhet

  De olika rättssystemen och regelverken som bygg- och anläggningsverksamhet i Europa lyder under.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Manuella ritmetoder

  Metoder som används för att skapa detaljerade ritningar med hjälp av särskilda pennor, linjaler, mallar och skalor.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Byggmetoder

  De olika teknikerna och metoderna för att uppföra byggnader och andra konstruktioner.

 • CADD-programvara

  Datorstödd design och konstruktion (CADD) är användningen av datateknik för konstruktion och konstruktionsdokumentation. CAD-program ersätter den manuella konstruktionsprocessen med en automatisk process.

 • Detaljplanering

  Uppdelning av mark i områden där olika användningsområden och verksamheter är tillåtna, till exempel bostadsområden, jordbruksområden och industriområden. Dessa områden regleras av lagstiftningsförfaranden och lokala myndigheter.

Färdigheter

 • Göra upp tekniska planer

  Göra upp detaljerade tekniska planer för maskiner, utrustning, verktyg och andra produkter.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Göra blåkopior

  Utforma layoutspecifikationer för maskiner, utrustning och byggnadskonstruktioner. Ange vilka material som ska användas och komponenternas mått. Visa olika vinklar och vyer av produkten.

 • Utarbeta arkitektskisser

  Utarbeta arkitektskisser i skala för projekterings- och detaljspecifikationer av interiörer och exteriörer.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Ta fram designspecifikationer

  Ange designspecifikationer såsom material och delar som ska användas samt utarbeta en kostnadsberäkning.

 • Integrera ingenjörsprinciper i arkitektplaner

  Integrera ingenjörsprinciper i arkitektplaner under ledning av ingenjörer inom olika områden. Integrera elektroteknik, väg- och vattenteknik m.m. i arkitektritningar.

 • Använda CADD-programvara

  Använd datorstödd konstruktions- och ritningsprogramvara för att upprätta detaljerade ritningar och skisser över designlösningar.

 • Kontrollera arkitektritningar på plats

  Se till att ritningarna bakom arkitektprojektet återspeglar verkligheten genom att besöka byggarbetsplatserna och genomföra justeringar.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

Source: Sisyphus ODB