Yrke ritare, maskinteknik

Ritare inom maskinteknik omvandlar mekanikingenjörers projekt till tekniska ritningar med angivelse av mått, fastsättnings- och monteringssätt samt andra specifikationer som används till exempel i tillverkningsprocesser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • CAD-program

  Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Manuella ritmetoder

  Metoder som används för att skapa detaljerade ritningar med hjälp av särskilda pennor, linjaler, mallar och skalor.

 • Principer för maskinteknik

  Förstå principerna för maskinteknik, fysik och materialvetenskap.

Färdigheter

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Göra upp tekniska planer

  Göra upp detaljerade tekniska planer för maskiner, utrustning, verktyg och andra produkter.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Använda manuella ritmetoder

  Använda icke-datoriserade ritmetoder för att göra detaljritningar för hand med specialverktyg som blyertspennor, linjaler och mallar.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

Source: Sisyphus ODB