Yrke robotoperatör

Robotoperatörer hanterar, rengör och utför underhåll på tillverkningsmaskiner. De ansvarar för montering av en hel produkt eller en del av en produkt. Robotoperatör utför alla arbetsuppgifter i en produktionsprocess genom ett rotationssystem.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillverkningsprocesser

  De steg som krävs för att ett material ska omvandlas till en produkt, inbegripet produktens utveckling och fullskaliga tillverkning.

Färdigheter

 • Arbeta i team vid monteringsbana

  Tillverka produkter på en rörlig monteringslinje. Arbeta i ett team där var och en har en viss arbetsuppgift.

 • Sköta maskinunderhåll

  Utföra regelbundet underhåll, eventuellt inklusive korrigeringar och ändringar, på en maskin eller ett maskinverktyg för att säkerställa att de förblir i ett korrekt produktivt tillstånd.

 • övervaka transportband

  Övervaka flödet av arbetsobjekt på transportband när de behandlas av maskinen för att garantera optimal produktivitet.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Tillämpa monteringstekniker

  Tillämpa korrekta och aktuella monteringsmetoder i produktionsprocessen.

 • övervaka rörliga arbetsobjekt i en maskin

  Övervaka behandlingen av ett arbetsstycke i rörelse, t.ex. en bit metall eller trä som förs linjärt genom maskin för statisk tillverkning.

 • Justera tillverkningsutrustning

  Reglera och övervaka tillverkningsutrustningens inställningar och processparametrar, till exempel temperatur och effektnivå. Granska tillverkningsprocessen och utrustningen och föreslå förbättringar.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • Installera styrutrustning för maskiner

  Installera eller justera styrutrustning för maskiner för att reglera förhållanden som materialflöde, temperatur eller tryck.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

Source: Sisyphus ODB