Yrke säkerhetsadministratör, it

Säkerhetsadministratörer inom it planerar och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda information och data från obehörig åtkomst, avsiktligt angrepp, stöld och förstörelse.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förvaltning av internet

  Principer, förordningar, normer och program som formar utvecklingen och användningen av internet, t.ex. förvaltning av domännamn, register och registratorer enligt ICANN/IANA:s bestämmelser och rekommendationer, IP-adresser och -namn, namnservrar, DNS, toppdomäner och aspekter inom IDN och DNSSEC.

 • Verktyg för databasutveckling

  Metoder och verktyg för att skapa en logisk och fysisk struktur för databaser, såsom logiska datastrukturer, diagram, modelleringsmetoder och enhetsrelationer.

 • Hantering av mobil enhet

  Metoder för att hantera användningen av mobila enheter inom en organisation, samtidigt som säkerheten säkerställs.

 • Motåtgärder vid cyberattack

  Strategier, tekniker och verktyg som kan användas för att upptäcka och avvärja attacker mot organisationers informationssystem, infrastrukturer eller nätverk.

 • Säkerhetsrisker för IT-nätverk

  Säkerhetsrisker som rör t.ex. maskinvaru- och programvarukomponenter, enheter, gränssnitt och principer inom IT-nätverk, och riskbedömningsteknik som kan användas för att bedöma allvarlighetsgrad och effekter av säkerhetshot samt utarbetande av beredskapsplaner för varje säkerhetsrisk.

 • Sakernas Internet

  De allmänna principerna, kategorierna, kraven, begränsningarna och sårbarheterna hos smarta anslutna enheter (de flesta av dem med internetuppkoppling).

 • Organisatorisk motståndskraft

  Strategier, metoder och tekniker som ökar organisationens förmåga att skydda och upprätthålla de tjänster och den verksamhet som krävs för att uppfylla organisationens mål och skapa hållbara värden genom att effektivt ta itu med de sammanhängande frågorna om säkerhet, beredskap, riskhantering och återhämtning efter katastrofer.

 • Bästa praxis för säkerhetskopiering

  Förfaranden för att förbereda återställning av eller fortsatt tillgång till tekniska infrastrukturer som är av avgörande betydelse för en organisation.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

Färdigheter

 • Styra IT-säkerhetsgodkännanden

  Vägleda om tillämpning och uppfyllande av relevanta branschstandarder, bästa praxis och lagstadgade krav på informationssäkerhet.

 • Identifiera svagheter i it-system

  Analysera system- och nätarkitektur, maskinvaru- och programvarukomponenter samt data i syfte att identifiera svagheter och sårbarheter för intrång eller attacker.

 • Säkerställa rätt dokumenthantering

  Säkerställa efterlevnad av standarder och regler för spårande och registrering inom dokumenthantering, t.ex. se till att ändringar identifieras, att dokumenten förblir läsbara och att inga föråldrade dokument används.

 • Upprätthålla databassäkerhet

  Behärska många olika typer av informationssäkerhetskontroller för att uppnå högsta möjliga skydd av databaser.

 • Upprätthålla IT-identitetshantering

  Hantera identifiering, autentisering och auktorisering av enskilda individer inom ett system och kontrollera deras tillgång till resurser genom att koppla användarbefogenheter och -begränsningar till deras identitet.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Tolka tekniska texter

  Läsa och förstå tekniska texter som ger information om hur man utför en uppgift, oftast förklarad steg för steg.

 • Lösa problem med IT-system

  Identifiera potentiella fel hos komponenter. Övervaka, dokumentera och informera om incidenter. Tillsätta lämpliga resurser med målet att minimera avbrott samt använda lämpliga diagnosverktyg.

 • Sköta om IT-systemkvaliteten

  Säkerställa korrekt funktion som fullt ut överensstämmer med specifika behov och resultat i fråga om utveckling, integration, säkerhet och övergripande förvaltning av IT-system.

 • Utföra IKT-felsökning

  Identifiera problem med servrar, stationära datorer, skrivare, nät och fjärråtkomst samt vidta åtgärder för att lösa problemen.

Source: Sisyphus ODB