Yrke säkerhetschef vid hotellanläggning

Säkerhetschefer vid hotellanläggningar ansvarar för hantering av hotellets allmänna säkerhetsförfaranden och dess tillämpning vad gäller säkerhet av egendom, personsäkerhet och byggnaders säkerhet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mänsklig dynamik som del av hotellsäkerhet

  Egenskaperna hos människans beteende samt mänsklig interaktion och dynamik för att säkerställa människors säkerhet i en hotell- eller restauranganläggning.

 • Lagligt våld

  De egenskaper som kännetecknar användningen av våld, en rättslära som tillämpas av polis och militära styrkor för att reglera utövandet av våld under ingripanden. Våldsutövandet ska vara en avvägning mellan säkerhetsbehov och etiska frågor inom ramen för angripares och misstänkta individers rättigheter och välbefinnande.

Färdigheter

 • Kvarhålla brottslingar

  Hålla brottslingar och inkräktare på ett visst område.

 • Hantera oförutsedda händelser inom hotellbranschen

  Hantera oförutsedda händelser enligt lämpligt protokoll genom att lösa, organisera, rapportera och dokumentera dem.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Ta hand om evakueringsplaner

  Övervaka snabba och säkra utrymningsplaner.

 • Garantera säkerheten på hotell

  Garantera säkerheten för gäster och lokaler genom att övervaka utrymmen på hotellet.

 • Upptäcka drog- och alkoholmissbruk

  Identifiera personer med överdrivet bruk av alkohol och droger i en anläggning, effektivt hantera dessa personer och utöva tillsyn över kundernas säkerhet, samtidigt som relevanta bestämmelser tillämpas.

 • Värna om viktiga kunder

  Hålla de kunder säkra som har en extraordinär risknivå genom att organisera och tillhandahålla relevant säkerhet.

 • Sköta säkerhetsutrustning

  Övervaka och genomföra inventering av säkerhetsredskap och säkerhetsutrustning.

 • Följa lagar om hälsa, säkerhet, hygien och annat vad gäller livsmedel

  Iaktta optimal livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien under beredning, produktion, bearbetning, förvaring, distribution och leverans av livsmedel.

 • Garantera samarbete mellan avdelningar

  Garantera kommunikation och samarbete med alla enheter och team i en viss organisation i enlighet med företagets strategi.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Sköta säkerhets- och övervakningsutrustning

  Övervaka säkerhets- och övervakningsutrustning för att se vad personer gör inom ett visst område och se till att de är säkra.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Utföra granskningar av medarbetare

  Granska medarbetare genom att sammanställa kriminalregisteruppgifter, affärsregister och ekonomiska register över en enskild person.

 • Ansvara för säkerhet utlagd på entreprenad

  Övervaka och regelbundet se över den externa säkerheten.

 • övervaka arbete för särskilda evenemang

  Utöva tillsyn över verksamheten vid särskilda evenemang med beaktande av särskilda mål, schema, tidsplan, dagordning, kulturella begränsningar, regler och lagstiftning på kontot.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Utföra interna utredningar

  Söka råd och samarbeta med fackliga förtroendemän som ansvarar för ämnen som är relevanta för dig och ditt företag eller ditt arbete.

 • Föra register över händelserapporter

  Ha ett system för registrering av uppgifter om ovanliga händelser som inträffar på anläggningen, t.ex. arbetsrelaterade skador.

Source: Sisyphus ODB