Yrke säkerhetskonsult

Säkerhetskonsulter tillhandahåller säkerhetstjänster till kunder och personer för att hjälpa dem att förebygga, planera inför och motverka hot såsom terrorism, spionage, stöld och våld mot respektive organisation, bland annat byggnader, verksamheter och anställda. De tjänster som de tillhandahåller utgår från kundernas säkerhetsbehov och säkerhetskrav; de kan omfatta tjänster som hotanalys, hantering av säkerhetsrisker och utarbetande av säkerhetsprogram.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Samrådsmetoder

  Metoder som används för att främja tydlig och öppen kommunikation och rådgivning mellan individer, samhällsgrupper eller statliga myndigheter, t.ex. diskussionsgrupper eller enskilda intervjuer.

 • Säkerhetshot

  Olika sorters hot mot den offentliga och privata säkerheten, t.ex. olaglig inresa, våldsamt beteende, ofredande, rån, stöld, överfall, kidnappning, mord och offentlig demonstration.

 • Bedömning av risker och hot

  Säkerhetsdokumentationen och all säkerhetsrelaterad kommunikation och information.

 • Lagstiftning om skydd av tillgångar

  Gällande relevanta lagar, förordningar och riktlinjer på området för skydd av privata och offentliga tillgångar.

 • Bevakningsmetoder

  Bevakningsmetoder som används vid insamling av information och underrättelser i utredningssyfte.

Färdigheter

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Ge råd om hantering av säkerhetsrisker

  Ge råd om strategier för hantering av säkerhetsrisker och förebyggande strategier samt deras genomförande med hänsyn till de olika typer av säkerhetsrisker som en viss organisation står inför.

 • Upprätthålla kundrelationer

  Bygga varaktiga och meningsfulla relationer med kunder för att säkerställa nöjdhet och lojalitet genom att ge korrekt och vänlig rådgivning och support, leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt erbjuda information och service efter försäljning.

 • Använda rådgivningsmetoder

  Ge råd till kunder i olika personliga eller yrkesmässiga frågor.

 • Se till att lagen tillämpas

  Se till att lagar följs och vidta korrekta åtgärder vid lagöverträdelser för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och upprätthållande av lag och ordning.

 • Ta hand om kundservice

  Behålla den högsta möjliga nivån av kundtjänst och se till att kundtjänsten alltid fullgörs på ett professionellt sätt. Hjälpa kunder eller deltagare att känna sig bekväma och tillgodose specialkrav.

 • Fastställa terroristhot

  Identifiera risken för terroristhandlingar som utgör hot och fara inom ett visst område genom övervakning av aktiviteter av potentiellt farliga grupper, bedömning av risker i olika områden och insamling av underrättelser.

 • Fastställa säkerhetshot

  Fastställa säkerhetshot i samband med utredningar, inspektioner eller patrullering samt vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller neutralisera hotet.

 • Ge råd om förbättring av säkerheten

  Ge information och vägledning till kunder om hur man förebygger säkerhetshot och incidenter.

 • Bedöma risker med klienters tillgångar

  Identifiera, utvärdera och fastställa de faktiska och potentiella riskerna för dina kunders tillgångar, med beaktande av sekretessregler.

 • Analysera problem och de möjligheter de innebär

  Identifiera och föregripa problem i syfte att välja ut åtgärder, komma med lämpliga lösningar eller till och med fastställa möjligheter till vidareutveckling.

 • Skriva säkerhetsrapporter

  Sammanställa uppgifter om inspektioner, patruller och säkerhetsincidenter till en rapport för ledningsändamål.

 • Upprätthålla kontakter med säkerhetsmyndigheter

  Snabbt reagera på säkerhetsincidenter och överträdelser genom att ringa polisen och hålla kontakten med andra berörda parter som är inblandade i den potentiella lagföringen av gärningsmannen.

Source: Sisyphus ODB