Yrke säkerhetsvakt, gruppledare

Säkerhetsvakter med gruppledaransvar övervakar och leder säkerhetsvakterna i det egna teamet i deras arbete med att skydda egendom från vandalism och stöld. De tilldelar områden som regelbundet ska patrulleras av vakter, överlämnar obehöriga personer till polisen samt utarbetar säkerhetsplaner och övningar för de byggnader och anställda som står under deras tillsyn.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bevakningsmetoder

  Bevakningsmetoder som används vid insamling av information och underrättelser i utredningssyfte.

 • Straffrätt

  De rättsliga bestämmelser, konstitutioner och förordningar som gäller för straffansvar.

 • Säkerhetshot

  Olika sorters hot mot den offentliga och privata säkerheten, t.ex. olaglig inresa, våldsamt beteende, ofredande, rån, stöld, överfall, kidnappning, mord och offentlig demonstration.

Färdigheter

 • Samordna säkerhetsåtgärder

  Samordna personliga, tekniska och organisatoriska säkerhetskrav.

 • övervaka säkerheten vid bemannade ingångar

  Se till att övervakningen av bemannade ingångar utförs så effektivt som möjligt.

 • Upprätthålla kontakter med säkerhetsmyndigheter

  Snabbt reagera på säkerhetsincidenter och överträdelser genom att ringa polisen och hålla kontakten med andra berörda parter som är inblandade i den potentiella lagföringen av gärningsmannen.

 • Se till att lagen tillämpas

  Se till att lagar följs och vidta korrekta åtgärder vid lagöverträdelser för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och upprätthållande av lag och ordning.

 • Genomföra inspektionsrunda

  Genomföra rundor för att kontrollera att alla dörrar och fönster är stängda.

 • Samordna patrullering

  Samordna utredning och inspektion av ett visst område genom att tilldela vägar och områden till patrullerande enheter, fastställa området som behöver patrulleras och samordna insatser under patrulleringen.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • övervaka bevakningsutrustning

  Övervaka driften av utrustning som används för bevakning och insamling av underrättelser för att säkerställa att den fungerar korrekt och för att samla in den bevakningsinformation som den har upptäckt.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

 • Iaktta försiktighet

  Iaktta försiktighet under patrullering eller annan övervakning för att tillse skydd och säkerhet, hålla uppsikt efter misstänkt beteende eller andra oroväckande förändringar i mönster eller aktiviteter och reagera snabbt om sådana förändringar upptäcks.

 • Sköta säkerhetsutrustning

  Övervaka och genomföra inventering av säkerhetsredskap och säkerhetsutrustning.

 • Skriva säkerhetsrapporter

  Sammanställa uppgifter om inspektioner, patruller och säkerhetsincidenter till en rapport för ledningsändamål.

 • Leda säkerhetspersonal

  Planera, organisera och schemalägga arbete, utrustning och rutiner för säkerhetspersonalen under sin tillsyn.

 • Underhålla anläggningens säkerhetssystem

  Se till att det finns lämpliga och fungerande säkerhetssystem, bland annat larmsystem, brandlarm, sprinklersystem och nödutgångar.

 • Kvarhålla brottslingar

  Hålla brottslingar och inkräktare på ett visst område.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

Source: Sisyphus ODB