Yrke sändningstekniker

Sändningstekniker installerar, driftsätter, utför underhåll på, övervakar och reparerar utrustning som används för sändning och mottagning av tv- och radiosignaler. De ser till att alla material finns tillgängliga i ett lämpligt format för högkvalitativ sändning i tid. Sändningstekniker utför underhåll och reparationer på sådan utrustning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Audiovisuella produkter

  De olika typerna av audiovisuella produkter och deras krav, t.ex. dokumentärer, lågbudgetfilmer, tv-serier, grammofonskivor, cd-skivor och annat.

 • Principer för elektroniska enheter

  Studiet av elektrisk energi, specifikt elektroner, styrning och elektricitetens väsentliga principer i relation till integrerade kretsar och elektriska system.

 • Sändningsutrustning

  Användning och skötsel av sändningsutrustning såsom sändningskonsoler, routrar, mikrofoner, dubbelkompressorer och andra maskiner.

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

 • Medieformat

  De olika format i vilka medier kan göras tillgängliga för läsare, lyssnare eller tittare, till exempel pappersböcker, e-böcker, band och analoga signaler.

Färdigheter

 • Sköta ljudutrustning

  Använda teknik för återskapande eller upptagning av ljud såsom tal eller ljud av instrument i elektrisk eller mekanisk form.

 • Sköta elektroniska mätinstrument

  Sköta en mängd olika instrument som används för att mäta elektroniska egenskaper hos systemkomponenter, t.ex. mätare för optisk potential, fibereffektmätare, digitala effektmätare och multimetrar.

 • Använda programvara för ljuduppspelning

  Använda programvara och utrustning som omvandlar och reproducerar digitala eller analoga ljud och ljudvågor till det önskade ljud som ska spelas upp.

 • Ansvara för ljudkvalitet

  Utföra ljudkontroller. Förbereda ljudutrustning för optimal ljudnivå före och under föreställningen. Reglera volymen under sändningar genom att styra ljudutrustningen. 

 • Kalibrera elektroniska instrument

  Korrigera och justera tillförlitligheten hos ett elektroniskt instrument genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat. Detta sker med regelbundna intervall som fastställs av tillverkaren och med hjälp av kalibreringsanordningar.

 • Förbereda sändningsutrustning

  Konfigurera och kalibrera sändningsutrustning för att framställa, växla, ta emot, spela in, redigera och reproducera tv- och radiosignaler.

 • Installera lågspänningsledningar

  Planera, installera, felsöka och testa lågspänningsledningar.

 • Välja inspelningskälla

  Välj den källa från vilken programmen kommer att spelas in, såsom satellit eller studio.

 • Underhålla elektronisk utrustning

  Kontrollera och reparera elektronisk utrustning. Upptäcka funktionsfel, lokalisera brister och vidta åtgärder för att förebygga skador.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • övervaka sändningskvalitet

  Övervaka styrkan, klarheten och tillförlitligheten på inkommande och utgående signaler för att göra nödvändiga justeringar av den utrustning som krävs för att bibehålla kvaliteten på sändningen.

 • Underhålla elutrustning

  Provning av elektrisk utrustning för felfunktioner. Ta hänsyn till säkerhetsåtgärder, företagsriktlinjer och lagstiftning om elektrisk utrustning. Rengöra, reparera och byta ut delar och anslutningar vid behov.

 • Underhålla audiovisuell utrustning

  Utföra rutinunderhåll av audiovisuell utrustning samt mindre reparationer, t.ex. ersätta delar och kalibrera instrumenten, på utrustning som används för behandling av ljud och bilder.

 • Koordinera aktiviteterna i inspelningsstudio

  Övervaka det dagliga arbetet i en inspelningsstudio. Se till att personer som är involverade i inspelningsarbetet har förmåga att producera önskad ljudkvalitet enligt kundens specifikationer. Se till att materialet underhålls och finns tillgängligt.

Source: Sisyphus ODB