Yrke sändningstekniker

Sändningstekniker installerar, driftsätter, utför underhåll på, övervakar och reparerar utrustning som används för sändning och mottagning av tv- och radiosignaler. De ser till att alla material finns tillgängliga i ett lämpligt format för högkvalitativ sändning i tid. Sändningstekniker utför underhåll och reparationer på sådan utrustning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Audiovisuella produkter

  De olika typerna av audiovisuella produkter och deras krav, t.ex. dokumentärer, lågbudgetfilmer, tv-serier, grammofonskivor, cd-skivor och annat.

 • Principer för elektroniska enheter

  Studiet av elektrisk energi, specifikt elektroner, styrning och elektricitetens väsentliga principer i relation till integrerade kretsar och elektriska system.

 • Sändningsutrustning

  Användning och skötsel av sändningsutrustning såsom sändningskonsoler, routrar, mikrofoner, dubbelkompressorer och andra maskiner.

 • Multimediasystem

  De metoder, förfaranden och tekniker som används för drift av multimediasystem, vanligtvis en kombination av programvara och hårdvara, som presenterar olika typer av medier, till exempel video och ljud.

 • Medieformat

  De olika format i vilka medier kan göras tillgängliga för läsare, lyssnare eller tittare, till exempel pappersböcker, e-böcker, band och analoga signaler.

Färdigheter

 • Sköta ljudutrustning

  Använda teknik för återskapande eller upptagning av ljud såsom tal eller ljud av instrument i elektrisk eller mekanisk form.

 • Sköta elektroniska mätinstrument

  Sköta en mängd olika instrument som används för att mäta elektroniska egenskaper hos systemkomponenter, t.ex. mätare för optisk potential, fibereffektmätare, digitala effektmätare och multimetrar.

 • Använda programvara för ljuduppspelning

  Använda programvara och utrustning som omvandlar och reproducerar digitala eller analoga ljud och ljudvågor till det önskade ljud som ska spelas upp.

 • Ansvara för ljudkvalitet

  Utföra ljudkontroller. Förbereda ljudutrustning för optimal ljudnivå före och under föreställningen. Reglera volymen under sändningar genom att styra ljudutrustningen. 

 • Kalibrera elektroniska instrument

  Korrigera och justera tillförlitligheten hos ett elektroniskt instrument genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat. Detta sker med regelbundna intervall som fastställs av tillverkaren och med hjälp av kalibreringsanordningar.

 • Förbereda sändningsutrustning

  Konfigurera och kalibrera sändningsutrustning för att framställa, växla, ta emot, spela in, redigera och reproducera tv- och radiosignaler.

 • Installera lågspänningsledningar

  Planera, installera, felsöka och testa lågspänningsledningar.

 • Välja inspelningskälla

  Välj den källa från vilken programmen kommer att spelas in, såsom satellit eller studio.

 • Underhålla elektronisk utrustning

  Kontrollera och reparera elektronisk utrustning. Upptäcka funktionsfel, lokalisera brister och vidta åtgärder för att förebygga skador.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • övervaka sändningskvalitet

  Övervaka styrkan, klarheten och tillförlitligheten på inkommande och utgående signaler för att göra nödvändiga justeringar av den utrustning som krävs för att bibehålla kvaliteten på sändningen.

 • Underhålla elutrustning

  Provning av elektrisk utrustning för felfunktioner. Ta hänsyn till säkerhetsåtgärder, företagsriktlinjer och lagstiftning om elektrisk utrustning. Rengöra, reparera och byta ut delar och anslutningar vid behov.

 • Underhålla audiovisuell utrustning

  Utföra rutinunderhåll av audiovisuell utrustning samt mindre reparationer, t.ex. ersätta delar och kalibrera instrumenten, på utrustning som används för behandling av ljud och bilder.

 • Koordinera aktiviteterna i inspelningsstudio

  Övervaka det dagliga arbetet i en inspelningsstudio. Se till att personer som är involverade i inspelningsarbetet har förmåga att producera önskad ljudkvalitet enligt kundens specifikationer. Se till att materialet underhålls och finns tillgängligt.

Source: Sisyphus ODB