Yrke sågoperatör

Sågoperatörer använder en manuell kapsåg. Kapsågning används för avverkning och kapning av träd eller för kvistning för att framställa stockar. Sågoperatörer kan även arbeta med mindre kapsågar i en verkstad för att göra manuella sågsnitt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Träsågningsmetoder

  Olika sätt att skära i trä, tvärs över fibrerna eller parallellt med dem, och radiellt eller tangentiellt mot kärnan. Beteendet hos olika träskärningar under olika omständigheter och den optimala skärningen för ett visst ändamål. Träets särskilda egenskaper, t.ex. kvisthål eller defekter.

 • Sågtekniker

  Olika sågtekniker för användning av både manuella och elektriska sågar.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Skogsavverkning

  Processen för att avverka skog, hugga ned träd och omvandla dem till timmer, inklusive mekanisk avverkning och bearbetning.

Färdigheter

 • Identifiera faror på arbetsplatsen

  Utföra säkerhetsrevisioner och -inspektioner på arbetsplatser och arbetsutrustning. Se till att de uppfyller säkerhetsbestämmelserna samt identifiera faror och risker.

 • Vässa eggverktyg

  Fastställa oskarpa eggar på vassa verktyg eller någon defekt på eggen. Använda lämplig utrustning för att på ett säkert och effektivt sätt slipa verktyget. Underhålla och skydda slipade verktyg. Rapportera irreparabla fel till lämplig person.

 • Använda kapsåg

  Använda en kapsåg för manuella skärningar.

 • Hantera såg på ett säkert sätt

  Förvara, transportera och skydda sågen och därvid använda transportväskor, skidor och bladskydd.

 • Hålla sågutrustning i bra skick

  Se till att sågutrustning alltid är i bra och säkert arbetsskick. Inspektera utrustningen för fel. Ersätta defekta eller utslitna element i enlighet med riktlinjerna. Förvara säkert när den inte används. Underrätta den ansvariga parten i händelse av stora eller farliga defekter.

Source: Sisyphus ODB