Yrke sågverksoperatör

Sågverksoperatörer arbetar med automatiserad sågverksutrustning som sågar timmer till råvirke. De hanterar även olika sågmaskiner som bearbetar virket till olika former och mått. Dessa processer är idag ofta datorstyrda.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Träbearbetning

  Etapper av bearbetning av trä för tillverkning av träprodukter samt typer av maskiner som används för dessa processer såsom för torkning, formning, montering och ytbehandling.

 • Skärtekniker

  Olika typer av skärtekniker, t.ex. med hjälp av programvara eller mekanik, som styr skärningsprocesser via laser, sågning, fräsning osv.

 • Träsågningsmetoder

  Olika sätt att skära i trä, tvärs över fibrerna eller parallellt med dem, och radiellt eller tangentiellt mot kärnan. Beteendet hos olika träskärningar under olika omständigheter och den optimala skärningen för ett visst ändamål. Träets särskilda egenskaper, t.ex. kvisthål eller defekter.

Färdigheter

 • Bearbeta trä

  Manipulering av träets egenskaper, form och storlek.

 • Skaffa undan avfall efter utskärning

  Skaffa undan eventuellt farligt avfall som uppstår i utskärningsprocessen, t.ex. spån, skrot och grader, sortera i enlighet med föreskrifterna och städa arbetsplatsen.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Avlägsna undermåliga arbetsobjekt

  Utvärdera vilka bristfälliga bearbetade arbetsstycken som inte uppfyller den etablerade standarden och bör tas bort samt sortera avfallet enligt bestämmelser.

 • Hantera virkesprodukter

  Fastställa de viktigaste typerna av virkesbaserade produkter som ska tas emot hos ert företag. Stapla och lagra virkesbaserade produkter på ett säkert sätt och i enlighet med företagets förfaranden.

 • Använda träsågningsutrustning

  Använda maskiner och redskap för att såga och kapa trä i olika storlekar och former.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Hantera virke

  Identifiera de huvudsakliga typerna av timmer som kommer in i till företaget. Stapla och lagra timmer på ett säkert sätt och i enlighet med företagets rutiner.

 • Hålla sågutrustning i bra skick

  Se till att sågutrustning alltid är i bra och säkert arbetsskick. Inspektera utrustningen för fel. Ersätta defekta eller utslitna element i enlighet med riktlinjerna. Förvara säkert när den inte används. Underrätta den ansvariga parten i händelse av stora eller farliga defekter.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Skapa beskärningsplan

  Utarbeta planer för att visa hur materialet kommer att beskäras till funktionella delar för att minimera förlusten av material.

 • Ställa in skärverktyg

  Justera skärverktygens skärmått och -djup. Justera höjden på arbetsbord och maskinarmar.

Source: Sisyphus ODB