Yrke sångare

Sångare är professionella musiker, skickliga på att använda sin röst som musikaliskt instrument inom olika röstintervall. De uppträder inför publik och gör inspelningar i olika musikgenrer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rättsliga ramar för musiksektorn

  Lagar och förordningar om skapande, distribution och uppspelning av musik.

Färdigheter

 • Memorera repliker

  Memorera rollen och replikerna i en föreställning eller sändning, oavsett om det rör sig om text, rörelser eller musik.

 • Engagera publiken emotionellt

  Skapa ett känslomässigt band till publiken genom ditt uppträdande. Engagera publiken med sorg, humor, ilska eller andra känslor, alternativt en kombination av dessa känslor, och bjuda in publiken att dela din upplevelse.

 • Organisera en repertoar

  Sortera och organisera en samling som helhet på ett sådant sätt att dess delar kan hittas genom att följa de organiserande principerna.

 • Samspela med en publik

  Förmedla det konstnärliga värdet av konstformen/-formerna. Svara på publikens reaktioner och involvera publiken.

 • Hantera scenskräck

  Hantera förhållanden som ger upphov till scenskräck, t.ex. tidsgränser, publiken och stressfaktorer.

 • Sjunga

  Använda rösten för att framställa musikaliska ljud som kännetecknas av ton och rytm.

 • Delta i inspelningar i musikstudio

  Delta i inspelningssessioner i musikstudior.

 • öva sång

  Studera och öva på låttexter, melodier och sångrytmer.

 • Ta emot återkoppling om konstnärligt utövande

  Ta emot återkoppling, förslag till diskussioner och möjligheter till utveckling av rörelseprecision, rytm, musikalitet, föreställningens detaljer, samverkan med kollegor och scenfaktorer och områden som behöver förbättras. Ta hänsyn till återkoppling för att utveckla potentialen som artist. Följa instruktioner från koreografer/repetitionsledare/dansledare samt andra medarbetare (dramaturg, artister/dansare, musiker osv.) och se till att vara överens med regissören/ledningsteamet.

 • Framträda live

  Uppträda framför livepublik.

 • Arbeta självständigt som artist

  Utveckla egna sätt att utföra artistiska uppträdanden, motivera sig med lite eller ingen tillsyn och lita på sig själv för att få saker gjorda.

Source: Sisyphus ODB