Yrke sångtextförfattare

Sångtextförfattare tolkar stilen av ett musikstycke och skriver ord som ska ackompanjera melodin. De arbetar tillsammans med tonsättaren.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Musiknotation

  System som används för att visuellt återge musik med hjälp av skriftliga symboler, inklusive antika eller moderna musiksymboler.

 • Musikteori

  Den samling av begrepp som utgör den teoretiska bakgrunden till musik.

 • Musikgenrer

  Olika musikstilar och genrer såsom blues, jazz, reggae, rock eller indie.

 • Copyrightlagstiftning

  Lagstiftning som beskriver skyddet av upphovsmäns rättigheter i förhållande till deras verk och hur andra kan använda dem.

 • Musiklitteratur

  Litteratur om musikteori, specifika musikstilar, perioder, tonsättare eller musiker eller specifika musikstycken. Detta omfattar en rad olika material som tidskrifter, journaler, böcker och akademisk litteratur.

Färdigheter

 • Skriva sånger

  Skriva texten eller melodin till sånger.

 • Göra ett rimschema

  Skapa och utveckla ett rimschema till en sång för att skriva text enligt detta schema.

 • Studera musik

  Studera musikstycken i original för att bekanta sig med musikteori och musikhistoria.

 • Matcha text med musik

  Matcha texten till melodin och de känslor som förmedlas.

 • Skriva mot en deadline

  Planera och respektera snäva tidsfrister, särskilt inom teater-, video- och radioprojekt.

Source: Sisyphus ODB