Yrke samordnare, idrottsprogram

Samordnare av idrottsprogram samordnar idrotts- och fritidsaktiviteter och policytillämpning. De utarbetar nya program och strävar efter att främja och genomföra dem samt säkerställa underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Projektledningsprinciper

  Olika aspekter och steg som ingår i projektledning.

Färdigheter

 • Marknadsföra idrottsorganisationer

  Framställa marknadsföringsmaterial, rapporter och evenemangsmaterial, och kontakta marknadsförings- och medieorganisationer.

 • Främja fritidsverksamhet

  Främja genomdrivandet av fritidsprogram i en gemenskap samt de rekreationstjänster som tillhandahålls av en organisation eller institution.

 • Etablera samarbete

  Etablera en kontaktyta mellan organisationer eller enskilda personer som kan dra nytta av att kommunicera med varandra i syfte att underlätta ett varaktigt positivt samarbete mellan de båda parterna.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

 • Planera platsfördelning

  Planera bästa fördelning och utnyttjande av plats och resurser eller omorganisera de nuvarande lokalerna.

 • Utarbeta fritidsprogram

  Utarbeta planer och strategier som syftar till att tillhandahålla önskade fritidsaktiviteter för en målgrupp eller i ett samhälle.

 • Analysera måluppfyllelse

  Analysera de åtgärder som vidtagits för att nå organisationens mål i syfte att bedöma vilka framsteg som gjorts, huruvida målen är genomförbara och för att säkerställa att målen kan uppnås till satta deadlines.

 • Sköta samarbetet med idrottsorganisationer

  Samarbeta med lokala idrottsråd, regionala kommittéer och nationella styrande organ.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Främja idrott i skolan

  Främja idrott i skolan.

 • Utarbeta idrottsprogram

  Utarbeta planer och strategier för inkludering av idrottsaktiviteter och idrottsorganisationer i ett samhälle samt för utveckling av idrottsaktiviteter för särskilda målgrupper.

Source: Sisyphus ODB