Yrke samordnare, sysselsättningsprogram

Samordnare av sysselsättningsprogram förbereder och utarbetar sysselsättningsprogram och policyer för att förbättra anställningsstandarderna och minska problem såsom arbetslöshet. De övervakar främjandet av politiska planer och samordnar deras tillämpning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Genomförande av myndighetsföreskrifter

  Förfaranden som rör tillämpningen av offentlig politik på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen.

 • Projektledningsprinciper

  Olika aspekter och steg som ingår i projektledning.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

Färdigheter

 • Analysera arbetslöshetsnivå

  Analysera data och undersöka arbetslöshet i en region eller ett land för att identifiera orsakerna till arbetslöshet och eventuella lösningar.

 • Utföra strategiska undersökningar

  Undersöka långsiktiga möjligheter till förbättringar och planera åtgärder för att uppnå dem.

 • Upprätthålla kontakter med lokala företrädare

  Upprätthålla goda kontakter med företrädare för det lokala vetenskapliga, ekonomiska och civila samhället.

 • Utforma sysselsättningspolitik

  Utforma och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att förbättra sysselsättningsnormerna, t.ex. arbetsvillkor, arbetstider och löner samt till att minska arbetslösheten.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Främja sysselsättningsskapande åtgärder

  Främja utvecklingen och genomförandet av politik som syftar till att förbättra anställningsnormerna och minska arbetslösheten, i syfte att få statligt och offentligt stöd.

 • Samarbeta med lokala myndigheter

  Upprätthålla samarbetet och utbytet av information med regionala eller lokala myndigheter.

Source: Sisyphus ODB