Yrke samordnare för råkaffe

Samordnare för råkaffe organiserar och hanterar arbeten som utförs av arbetstagare på kaffefabriker och planerar driften av maskiner som blandar olika typer av gröna kaffebönor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

Färdigheter

 • Spåra kaffeleveranser

  Spåra provleveranser av kaffe och grönt kaffe från försäljare. Ta emot och registrera alla leveransorder och fakturor och rapportera till personen med ansvar för inköp av kaffe.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Registrera information från kaffeinventeringar

  Föra in information från kaffeinventeringar i resursplaneringssystem. Betala kaffe- och lagerfakturor.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Anordna smakprovning av kaffe

  Genomföra kaffeprovsmakningar och kaffedemonstrationer, antingen för att förbättra produkten under produktionsprocessen eller för att visa slutprodukten. Avsmaka kaffe för att objektivt utvärdera dess kvalitet.

 • Lyfta tunga föremål

  Lyfta tunga föremål och använda ergonomiska lyfttekniker så att kroppen inte skadas.

 • Blanda spannmål i enlighet med recept

  Blanda av spannmål enligt recept för att få fram den önskade produkten. Blandningen kan göras före eller efter att hela korn placeras i stålfat för jäsning.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Undersöka råa kaffebönor

  Undersöka råa kaffebönor och se till att de har ungefär samma färg, form och storlek. Bönor av samma storlek rostas mer jämnt medan mindre bönor kan rostas snabbare och påverka den allmänna smaken.

 • Testa fukthalten i kaffe

  Testa kaffeprover för fukthalt.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

Source: Sisyphus ODB