Yrke scenograf, miniatyrmodeller

Scenografer för miniatyrmodeller designar och bygger miniatyrmodeller och scener för filmer. De bygger modeller som används för visuella effekter och som stämmer överens med det visuella målet och kraven på produktionen. Scenografer för miniatyrmodeller använder handverktyg för att skära material för uppförande av tredimensionella modeller och scener.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Filmfotografi

  Vetenskapen om ljus- och elektromagnetisk strålning för att skapa en bild. Inspelningen kan ske elektroniskt med en bildsensor eller på kemisk väg mot ljuskänsliga material, som t.ex. filmmaterial.

 • Grafisk design

  De metoder som används för att skapa en visuell bild av idéer och budskap.

Färdigheter

 • Formge miniatyrrekvisita

  Utarbeta skisser av miniatyrrekvisita samt fastställa material och tillverkningsmetoder för rekvisitan.

 • Göra dekormodeller

  Göra upp ritningar, skisser och modeller av dekor.

 • Bygga dekormodeller

  Skapa tredimensionella modeller av den planerade utformningen av scenen.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Förbereda rekvisita

  Arrangera rekvisita på scenen för att förbereda en föreställning.

 • Bygga miniatyrdekor

  Bygga miniatyrdekor med hjälp av olika material i samarbete med designpersonalen, för att skapa lämplig rekvisita för produktionen.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Slutföra projekt inom en budgetram

  Se till att budgeten följs. Anpassa arbetet och materialen till budgeten.

 • Bygga miniatyrrekvisita

  Bygga miniatyrrekvisita av diverse material och samarbeta med designpersonalen för att få fram nödvändiga rekvisita för produktionen.

 • Byta rekvisita

  Placera, ta bort eller flytta rekvisita på scenen vid övergångar i en föreställning.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Följa ett arbetsschema

  Hantera verksamhetsstegen och fullborda arbetet inom överenskomna tidsfrister genom att följa ett arbetsschema.

 • Formge miniatyrdekor

  Utforma miniatyrdekorer och fastställa dekormaterial och byggmetoder.

 • Förbereda miniatyrdekor

  Förbereda miniatyrdekor för filminspelning.

Source: Sisyphus ODB