Yrke scenograf

Scenografer utarbetar scenkoncept för föreställningar och övervakar dess förverkligande. Deras arbete bygger på forskning och konstnärlig vision. Deras arbete påverkas av och påverkar andra designlösningar och ska överensstämma med både dessa och med den övergripande konstnärliga visionen. De har därför ett nära samarbete med konstnärliga ledare, scenpersonal och det konstnärliga teamet. Vid repetitioner och föreställningar kontrollerar de scenpersonalen för att uppnå bästa möjliga tidsplanering (timing) och manövrering. Scenografer upprättar skisser, designritningar, modeller, planer eller annan dokumentation till stöd för verkstaden och artisterna. De kan även designa mässmontrar och konstruktioner för andra evenemang. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Bygga dekormodeller

  Skapa tredimensionella modeller av den planerade utformningen av scenen.

 • Föreslå förbättringar av den konstnärliga produktionen

  Bedöma tidigare konstnärliga arbeten i syfte att förbättra framtida projekt.

 • Leta efter nya idéer

  Grundligt ta reda på information för att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en specifik produktion.

 • Utveckla formgivningsidéer gemensamt

  Dela och utveckla formgivningsidéer med det konstnärliga teamet. Utveckla nya idéer självständigt och tillsammans med andra. Presentera din idé, få återkoppling och ta synpunkterna i beaktande. Se till att formgivningen är förenlig med arbete som utförs av andra formgivare.

 • Göra rekvisitaskisser

  Göra skisser av planerade rekvisita för att bidra till utarbetandet av konceptet och dela det med andra.

 • Analysera musik

  Analysera partitur, form, teman och struktur hos ett musikstycke.

 • Fastställa material för rekvisita

  Fastställa vilka material som rekvisita ska tillverkas av och dokumentera slutsatserna.

 • Anpassa befintlig utformning till ändrade omständigheter

  Anpassa en befintlig utformning till förändrade omständigheter och se till att originalkonstruktionens konstnärliga kvalitet återspeglas i slutresultatet.

 • övervaka sociologiska trender

  Kartlägga och utreda sociologiska trender och samhällsrörelser.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Coacha personal inför en föreställning

  Ge instruktioner till alla gruppmedlemmar om hur de ska sköta föreställningen.

 • Göra dekormodeller

  Göra upp ritningar, skisser och modeller av dekor.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Analysera scenografi

  Analysera urval och fördelning av väsentliga beståndsdelar på en scen.

 • Skissa dekorbilder

  Snabbt skissera idéer om dekorlayout och detaljer.

 • Analysera konstnärliga koncept på grundval av scenframträdande

  Analysera det konstnärliga konceptet, formen och strukturen avseende ett liveframträdande utifrån iakttagelser under repetitionerna eller improvisation. Skapa en strukturerad bas för designprocessen för en viss produktion.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Rita scenbilder

  Rita eller skissa scenbilder för hand.

 • Kontrollera genomförbarhet

  Tolka en konstnärlig plan och kontrollera om den beskrivna utformningen kan genomföras.

 • Presentera detaljerade designförslag

  Utarbeta och presentera detaljerade designförslag för en viss produktion till en blandad grupp av personer, bl.a. teknisk, konstnärlig och administrativ personal.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • övervaka teknisk utveckling inom design

  Identifiera och undersöka den senaste utvecklingen av teknik och material som används i artistbranschen för att skapa en modern teknisk bakgrund för sitt personliga designarbete.

 • Uppdatera designresultat under repetitioner

  Uppdatera designresultaten på grundval av observationer av scenen under repetitionerna, särskilt när de olika designerna och handlingen är integrerade.

 • Fastställa material för dekor

  Upprätta konstruktionsritningar för dekor, fastställa en lämplig dekorkonstruktion och välja ut material och metoder för målning.

Source: Sisyphus ODB