Yrke scripta

Scripta ansvarar för kontinuiteten i en film eller ett tv-program. De granskar varje inspelad scen för att kontrollera om den överensstämmer med manus. Scriptan ser till att berättelsen är visuellt och verbalt konsekvent vid redigering och att den inte innehåller några kontinuitetsfel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Etapper i filmproduktion

  Olika utvecklingsfaser under filmproduktion, t.ex. manusskrivande, finansiering, filmning, redigering och distribution.

Färdigheter

 • Kontrollera kontinuitet

  Se till att varje scen och tagning hänger ihop verbalt och visuellt. Se till att allt stämmer överens med manus.

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

 • Studera förhållanden mellan rollfigurer

  Studera rollfigurer i manus och deras inbördes relationer.

 • Förbereda kontinuitetsrapporter

  Skriva detaljerade kontinuitetsnoter och ta foton eller rita skisser på varje skådespelare och kameraposition för varje tagning. Rapportera alla tagningstider och kamerarörelser, om inspelning sker under dagen eller på natten, eventuella förändringar i scenen och deras konsekvenser, alla kamerauppgifter inklusive linser och fokusavstånd samt eventuella inkonsekvenser.

 • Observera tagningar

  Observera alla filmtagningar noga under tagning och göra anteckningar.

 • Samarbeta med ett filmredigeringsteam

  Arbeta tillsammans med filmredigeringsteamet under efterproduktion. Se till att slutprodukten uppfyller specifikationerna och den kreativa visionen.

 • Samråda med produktionsledare

  Samråda med regissören, producenten och klienterna under hela produktions- och efterproduktionsprocessen.

 • Samarbeta med chefsfotografen

  Samarbeta med chefsfotografen om den konstnärliga och kreativa vision som måste följas vid produktion av en film eller en teaterproduktion.

 • Samarbeta med ett förproduktionsteam

  Samråda med förproduktionsteamet om förväntningar, krav, budget osv.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Arbeta med en konstnärlig grupp

  Arbeta nära regissörer, skådespelare och dramatiker för att hitta en idealisk tolkning av en roll.

 • Redigera manus

  Redigera manus. Ändra dialogen. Märka manus med relevant information för efterproduktion.

Source: Sisyphus ODB