Yrke sensortekniker

Sensortekniker samarbetar med sensorteknikingenjörer vid utarbetande av sensorer, sensorsystem och produkter som är utrustade med sensorer. Deras roll avser framställning, provning, underhåll och reparation av sensorutrustning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Testmetoder för elektronik

  Testprotokoll som möjliggör olika analyser av elektroniska system, produkter och komponenter. Dessa test omfattar provning av elektriska egenskaper såsom spänning, ström, resistans, kapacitans och induktans samt provning av specifika elektroniska komponenter såsom elektronrör, halvledare, integrerade kretsar och batterier. Dessa provningar omfattar visuell kontroll, funktionstest, miljöprovning och säkerhetstest.

 • Sensorer

  Sensorer är givare som kan upptäcka eller uppfatta egenskaper i sin omgivning. De upptäcker förändringar i apparaturen eller miljön och ger en motsvarande optisk eller elektrisk signal. Sensorer är vanligtvis indelade i sex klasser, dvs. mekaniska, elektroniska, termiska, magnetiska, elektrokemiska och optiska sensorer.

 • Standarder för elektronisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsnormer samt föreskrifter om användning och tillverkning av elektronisk utrustning och dess komponenter såsom halvledare och kretskort.

 • Kretsscheman

  Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

Färdigheter

 • Montera sensorer

  Montera chip på ett sensorsubstrat och fästa dem med hjälp av lödnings- eller halvledarteknik.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Testa sensorer

  Testa sensorer med hjälp av lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vid behov vidta åtgärder.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • Löda elektronik

  Sköta och använda lödningsverktyg och lödjärn som levererar höga temperaturer för att smälta lödmetall och foga samman elektroniska komponenter.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Tillämpa lödningstekniker

  Tillämpa och arbeta med en mängd olika tekniker inom lödning, som mjuklödning, silverlödning, induktionslödning, motståndslödning, rörlödning, mekanisk lödning och aluminiumlödning.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

Source: Sisyphus ODB