Yrke serviceingenjör, gruva

Serviceingenjörer (gruva) övervakar upphandling, installation, nedmontering och underhåll av mekanisk utrustning för gruvdrift, med hjälp av sina kunskaper om mekaniska specifikationer. De organiserar byte och reparation av mekanisk utrustning och komponenter.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Handböcker för mekanisk gruvutrustning

  Omfattar tillverkarnas handböcker för installation och drift av gruvmaskiner. Förstå schematiska ritningar.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

Färdigheter

 • Ge råd om gruvutrustning

  Ge råd om gruvdrift och utrustning för bearbetning av mineraler samt kommunicera och samarbeta med tekniska experter.

 • Underhålla gruvutrustning

  Inspektera och genomföra planerat underhåll av gruvutrustning. Utföra rutinreparationer och ersätta skadade delar. Analysera testresultat och tolka felmeddelanden från maskiner. Utföra underhåll såsom rengöring och smörjning av komponenter.

 • Installera gruvutrustning

  Montera, installera och demontera gruvutrustning. God koordinationsförmåga och rumsuppfattning krävs för att utföra arbetet.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Införskaffa mekaniska maskiner

  Införskaffa lämpliga maskiner. Undersöka marknaden för att hitta de bästa maskinerna medan man håller sig inom ramen för budgeten och förhandla om köpet. Föra register.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Upprätthålla register över gruvdrift

  Föra register över gruvdriftsproduktion och -utveckling, inklusive maskinernas prestanda.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

Source: Sisyphus ODB