Yrke servicetekniker, flygplats

Servicetekniker på flygplatser ansvarar för underhåll av all nödvändig utrustning för flygplatsens funktion, till exempel visuella hjälpmedel, elektriska system för flygplatser, bagagesystem, säkerhetssystem, vägbeläggningar, dränering och skötsel av obelagda områden.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Föreskrifter för flygplatssäkerhet

  Känna till säkerhetsbestämmelser och anvisningar för flygplatssäkerhet.

Färdigheter

 • Tillämpa regler och standarder för flygplatser

  Känna till och tillämpa antagna standarder och föreskrifter för europeiska flygplatser. Tillämpa kunskapen för att genomdriva flygplatsregler och -bestämmelser samt flygplatsens säkerhetsplan.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Visa självförtroende

  Uppvisa grader av mognad genom att fullt ut förstå sina egenskaper och förmågor som kan fungera som källor till självförtroende i olika situationer.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Utföra förebyggande flygplatsunderhåll

  Utföra förebyggande underhåll av flygplatsutrustning och flygplatsanläggningar för att upprätthålla säkerhet, regelbundenhet och effektiv drift av flygtrafiken.

 • Samverka med flygplatsintressenter

  Träffa statstjänstepersoner, miljöexperter, exploatörer, särskilda intressegrupper och allmänheten, flygplatsanvändare och andra intressenter för att bedöma olika tjänster, utrymmen och flygplatsens användbarhet.

 • Rapportera säkerhetsincidenter på flygplats

  Sammanställa fullständiga rapporter om säkerhetsincidenter på flygplatsen, t.ex. kvarhållande av störande passagerare, beslag av bagage eller skada på flygplatsens egendom.

 • Hålla flygplatsens underhållsutrustning i lämpligt skick

  Hålla sopmaskiner, gräsklippare och annan underhållsutrustning för flygplatser redo för användning för att avlägsna föroreningar från områden där flygplan används och se till att gräsets längd på oasfalterade områden uppfyller bestämmelserna.

 • Följa givna instruktioner

  Följa instruktioner för att uppnå mål och hålla tidsfrister.

 • Utföra manuellt arbete självständigt

  Visa förmågan att utföra grundläggande manuella uppgifter utan hjälp eller assistans från andra och utan tillsyn eller vägledning samt förmågan att ta ansvar för sina handlingar.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

Source: Sisyphus ODB