Yrke shiatsuterapeut

Shiatsuterapeuter tillhandahåller hälsovård, hälsoutbildning, komplett hälsobedömning och rekommendationer om välbefinnande samt behandling av vissa sjukdomar genom energiutvärdering av kroppens livsenergisystem (Ki) och reglering av livsenergisystemet med hjälp av olika energetiska och manuella metoder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Massageteori

  Principer för holistisk terapeutisk kroppsmassage, massagetekniker och lämplig kroppsställning, massagesekvenser och olika medier, fördelar med olika typer av massage samt kontraindikationer.

 • Avslappningsteknik

  De olika metoder och tekniker som används för att mildra stress och skapa lugn och ro i både kropp och sinne. Detta inbegriper aktiviteter som t.ex. yoga, qigong eller tai chi.

 • åkommor som behandlas med akupunktur

  Typer och omfattning av tillstånd såsom fysisk smärta, huvudvärk, ryggvärk, allergier, missbruk, matsmältningsproblem eller förkylning som behandlas med akupunktur.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Kompletterande och alternativ medicin

  Medicinska praxis som inte ingår i standardvården.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Traditionell kinesisk medicin

  Teorier inom traditionell kinesisk medicin där tonvikten ligger på olika sinnes- och kroppsövningar samt användningen av örtmediciner för att behandla eller förebygga olika hälsoproblem.

 • Massagetyper

  Tekniker som används och typer av massagebehandlingar, som till exempel shiatsu, djupvävnadsmassage, svensk massage, massage med heta stenar och thailändsk massage.

Färdigheter

 • Ge shiatsu-massage

  Ge kunder massage som minskar stress och smärta enligt shiatsu-principerna, som bygger på den teoretiska ramen för traditionell kinesisk medicin.

 • Identifiera energimeridianer

  Identifiera och lokalisera energimeridianer, vägar i kroppen genom vilka livsenergin Qi flödar enligt traditionell kinesisk medicin.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Observera patienter

  Observera patienter och dokumentera signifikanta tillstånd och reaktioner på läkemedel, behandlingar och betydande incidenter, och informera en handledare eller läkare vid behov.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Göra uppföljning efter behandling

  Se över och utvärdera hur den föreskrivna behandlingen fortskrider och fatta ytterligare beslut med hälso- och sjukvårdsanvändarna och deras vårdare.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Främja psykisk hälsa

  Främja faktorer som ökar känslomässigt välbefinnande som självacceptans, personlig tillväxt, livsändamål, kontroll av sin miljö, andlighet, självstyrning och positiva relationer.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Utveckla terapeutiska relationer

  Upprätthålla den individuella terapeutiska relationen för att utveckla individens medfödda läkningskapacitet, för att uppnå ett aktivt samarbete inom hälsoutbildningen och läkningsprocessen och för att maximera potentialen för sunda förändringar.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

Source: Sisyphus ODB