Yrke skärvalsoperatör

Skärvalsoperatörer förbereder, använder eller sköter maskiner som skära, klyver, bockar eller rätar ut skivor av plåt, papper eller annat material i vissa bredder. De säkerställer även kvaliteten genom att granska olika slutprodukter och iaktta på förhand fastställda toleranser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Packa varor

  Packa olika typer av varor, t.ex. färdiga, tillverkade varor eller varor som är i bruk. Packa varor för hand i lådor, påsar och andra typer av behållare.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Förse maskin med lämpliga verktyg

  Förse maskinen med de verktyg och artiklar som behövs i en viss produktion.

 • Använda skärvalsmaskiner

  Använda en maskin för att omvandla ark av papper, metall eller annat material till remsor av angivna former.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Kontrollera kvaliteten på råvaror

  Kontrollera kvaliteten på basmaterial som används för framställning av halvfabrikat och färdiga varor genom att bedöma materialets egenskaper och vid behov välja ut prover för analys.

 • Avlägsna bearbetade arbetsobjekt

  Avlägsna enskilda arbetsstycken efter bearbetning från tillverkningsmaskinen eller maskinverktyget. Om det rör sig om ett transportband innebär detta en snabb, kontinuerlig rörelse.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Skaffa undan avfall efter utskärning

  Skaffa undan eventuellt farligt avfall som uppstår i utskärningsprocessen, t.ex. spån, skrot och grader, sortera i enlighet med föreskrifterna och städa arbetsplatsen.

 • Underhålla skärvalsmaskiner

  Utföra underhåll på skärvalsmaskiner och -utrustning för att se till att de är rena och att de är i säkert arbetsskick. Utföra rutinunderhåll på utrustning och justera vid behov med hjälp av handverktyg och motordrivna verktyg.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

Source: Sisyphus ODB