Yrke skadetekniker

Skadetekniker bekämpar bedrägerier genom att undersöka omständigheter kring vissa misstänkta fordringar, aktiviteter med anknytning till nya kunder, köp av försäkringsprodukter och premieberäkningar. Skadetekniker hänvisar potentiella bedrägerier till försäkringsutredare som sedan genomför undersökning och utredning för att bevilja eller avslå en sökandes begäran.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäkringslagstiftning

  Lagen och lagstiftningen om policyer för överföring av risker eller förluster från en part (den försäkrade) till en annan (försäkringsgivaren) i utbyte mot en periodisk betalning. Detta omfattar reglering av försäkringsfordringar och försäkringsverksamhet.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Försäkringsprinciper

  Förstå principerna för försäkring, inbegripet tredje parts skulder, lager och faciliteter.

 • Försäkringstyper

  De olika befintliga typerna av strategier för överföring av risker eller förluster och deras egenskaper, t.ex. sjukförsäkring, bilförsäkring eller livförsäkring.

 • Bedrägeribekämpning

  Metoder som används för att identifiera bedräglig verksamhet.

 • Förfaranden för skadeanmälan

  De olika förfaranden som används för att formellt begära betalning för en skada från ett försäkringsbolag.

Färdigheter

 • Bistå vid polisutredningar

  Bistå vid polisutredningar genom att tillhandahålla specialiserad information i ärendet, eller genom att tillhandahålla vittneskonton, för att säkerställa att polisen har all relevant information i ärendet.

 • Bedöma kunders trovärdighet

  Kommunicera med kunder för att bedöma om deras verkliga avsikter överensstämmer med vad de hävdar för att undanröja eventuella risker till följd av ett eventuellt avtal med kunden.

 • Granska försäkringsprocess

  Analysera all dokumentation som rör ett specifikt försäkringsärende för att säkerställa att försäkringsansökningen eller skaderegleringsprocessen har handlagts i enlighet med riktlinjer och föreskrifter, att ärendet inte medför någon betydande risk för försäkringsgivaren eller att skadebedömningen är korrekt samt bedöma det fortsatta förfarandet.

 • Utföra finansiella revisioner

  Utvärdera och övervaka den ekonomiska hälsan, de transaktioner och de finansiella rörelser som anges i företagets redovisning. Se över redovisningen för att säkerställa förvaltarskap och styrbarhet.

 • Analysera fordringar

  Kontrollera fordran från en kund och analysera värdet av material, byggnader, vinster eller andra faktorer som gått förlorade samt bedöma de olika parternas ansvar och skyldigheter.

 • Upptäcka ekonomisk brottslighet

  Undersöka, utreda och anmäla eventuell ekonomisk brottslighet, t.ex. penningtvätt eller skatteflykt, utifrån informationen i företags finansiella rapporter och räkenskaper.

 • Intervjua personer som gör skadeanmälan

  Intervjua personer som har lämnat in en skadeanmälan direkt till sitt försäkringsbolag eller via specialiserade försäkringsagenter eller försäkringsmäklare i syfte att undersöka anmälan och försäkringsavtalens täckning samt identifiera eventuella bedrägliga handlingar i processen.

Source: Sisyphus ODB