Yrke skeppsklarerare

Skeppsklarerare företräder redare i utländska hamnar. De ser till att tullklarering sker i tid så att lasten inte behöver stanna för länge i hamnen. Skeppsklarerare ser även till att försäkringar, licenser och andra formaliteter är i ordning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Hamnbestämmelser

  Känna till hamnstandarder och de rättsliga bestämmelserna, i första hand på grundval av kommunala lagar, hamnlagar eller sjöfartslagen.

 • Regler för internationell import och export

  Kunskap om de principer som styr import och export av produkter och utrustning, handelsrestriktioner, hälso- och säkerhetsåtgärder, licenser, o.s.v.

Färdigheter

 • Vara uppdaterad om gällande tullbestämmelser

  Följa den senaste utvecklingen och de senaste förändringarna i tullbestämmelser och statliga policyer om internationell handel.

 • Säkerställa att hamnbestämmelserna följs

  Säkerställa att hamn- och kusthamnsbestämmelserna följs. Kommunicera med berörda myndigheter för att identifiera potentiella risker.

 • Ge råd till kunder om exportrestriktioner

  Informera kunder om exportrestriktioner inklusive bestämmelser om begränsning av mängden av varuexport fastställd av ett visst land eller en viss regering.

 • Hantera import- och exporttillstånd

  Se till att tillstånd och licenser i import- och exportförfaranden utfärdas på ett effektivt sätt.

 • Lämna anbud på utauktionerade transportuppdrag

  Upprätta och lämna anbud med hänsyn till eventuella särskilda krav såsom kylning av gods eller transport av potentiellt farliga material.

 • Ge råd till kunder om importrestriktioner

  Informera kunder om importrestriktioner som importtullar, licenser, kvoter, valutarestriktioner, förbud och andra relaterade bestämmelser.

 • Använda rutiner för att säkerställa att lasten följer tullbestämmelserna

  Tillämpa de olika förfaranden som krävs för att uppfylla tullrättsliga skyldigheter när varor transporteras över gränser och anländer via hamnar/flygplatser eller andra logistiknav, till exempel genom att ta fram skriftliga tulldeklarationer. Tillämpa olika förfaranden för olika typer av varor och se till att sjöfartslagstiftningen efterlevs.

 • Följa bestämmelser vid export till olika länder

  Kontrollera att märkningen av produkter och förpackningar överensstämmer med olika bestämmelser i de länder dit de exporteras.

 • Hålla kontakt med hamnanvändare

  Kommunicera och samarbeta med hamnanvändare som skeppsklarerare, fraktkunder och hamnförvaltare.

 • Kontrollera dokumentation för affärstransaktioner

  Övervaka skriftliga dokument som rör affärstransaktioner, såsom faktura, remburs, beställning, leverans, ursprungsintyg.

Source: Sisyphus ODB