Yrke skeppsmäklare

Skeppsmäklare agerar som förmedlare mellan köpare och säljare av fartyg, godsutrymme på fartyg och charterfartyg för transport av gods. De informerar kunder om sjöfartsmarknadens mekanismer och rörelser, rapporterar om priser på och försäljning av fartyg och lastutrymme samt förhandlar inte bara om kostnaderna för fartyg, lastutrymme eller last utan även om logistiska krav vid överföring av fartyg eller gods till köpare.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bankverksamhet

  Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.

 • Sjöfartsindustri

  Olika tjänster, däribland linjefartygstjänster, sjötransport och skeppslasttjänster, som erbjuds av sjöfartsorganisationer och sjöfartsmarknaden, inbegripet försäljning av fartyg, gods eller varor.

Färdigheter

 • Jämföra transporttaxor

  Söka information om transporttaxor och jämföra olika leverantörers taxor för varor eller råvaror.

 • Förhandla med intressenter

  Förhandla om kompromisser med intressenter och sträva efter de mest fördelaktiga överenskommelserna för företaget. Detta kan omfatta uppbyggande av relationer med leverantörer och kunder samt säkerställande att produkterna är lönsamma.

 • Handla med fartyg

  Köpa eller sälja fartyg för privata kunder eller företagskunder. I detta ingår att förhandla med redare och kunder, slutföra kontrakt mellan de två och att organisera den logistiska delen av försäljningen.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

 • Förhandla om försäljningsavtal

  Nå en överenskommelse mellan affärspartner med fokus på villkor, specifikationer, leveranstid, pris osv.

 • Sköta kontakterna mellan kunden och olika transporttjänster

  Agera som mellanhand mellan kunden och olika transporttjänster.

 • Förhandla om inköpsvillkor

  Förhandla om villkor för pris, mängd, kvalitet och leverans med säljare och leverantörer för att få de mest fördelaktiga inköpsvillkoren.

 • Förhandla pris

  Ordna en överenskommelse om priset på varor eller tjänster som tillhandahålls eller erbjuds.

Source: Sisyphus ODB