Yrke skidinstruktör

Skidinstruktörer undervisar individer eller grupper i skidåkning och avancerade skidtekniker. De ger deltagare råd om val av utrustning, ger instruktioner om säkerhetsregler vid alpin skidåkning och planerar och förbereder skidutbildningar. Skidinstruktörer visar övningar och tekniker under träningspass och ger återkoppling om hur de kan förbättra sina färdigheter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skidåkning

  De tekniker som hör samman med skidåkning, såsom sväng, parallell sväng och hoppsväng, och den utrustning som används vid skidåkning.

Färdigheter

 • Tillämpa riskhantering inom idrott

  Hantera omgivningen och idrottsutövare eller deltagare för att minimera risken för att de kommer till skada. Detta omfattar att kontrollera platsens och utrustningens lämplighet och samla in relevant idrotts- och hälsorelaterad information från utövare eller deltagare. Det inbegriper också att se till att lämpliga försäkringsavtal alltid finns.

 • Organisera träning

  Göra de förberedelser som krävs för att genomföra en träningssession. Tillhandahålla utrustning, material och övningsmaterial. Se till att träningen fungerar smidigt.

 • Personanpassa idrottsprogram

  Observera och utvärdera en enskild individs prestationer och fastställa behov och motiverande faktorer för att skräddarsy program efter och tillsammans med deltagaren.

 • Planera program för idrottsträning

  Ge deltagarna ett lämpligt aktivitetsprogram för att stödja framsteg med den sakkunskap som krävs inom den fastställda tiden, med beaktande av relevant vetenskaplig och idrottsspecifik kunskap.

 • Utarbeta idrottsprogram

  Utarbeta planer och strategier för inkludering av idrottsaktiviteter och idrottsorganisationer i ett samhälle samt för utveckling av idrottsaktiviteter för särskilda målgrupper.

 • Främja arbetsmiljöfrågor

  Främja vikten av en säker arbetsmiljö. Vägled och stöd personal att aktivt delta i den kontinuerliga utvecklingen av en säker arbetsmiljö.

 • Genomföra träningsprogram för idrott

  Övervaka ett idrottsträningsprogram riktat till enskilda personer eller grupper genom att följa träningsplanen, ge instruktioner om hur övningar ska genomföras och ge prestationsåterkoppling ur teknisk och taktisk synvinkel.

 • Instruera i idrott

  Tillhandahålla lämpliga tekniska och taktiska instruktioner med koppling till den berörda idrotten och med hjälp av varierade och sunda pedagogiska perspektiv som tillgodoser deltagarnas behov och uppnår de önskade målen. Detta kräver kommunikativa färdigheter samt en förmåga att förklara, visa, modellera, ge återkoppling, ställa frågor och korrigera.

Source: Sisyphus ODB