Yrke skodesigner

Skodesigner analyserar modetrender, gör prognoser och marknadsundersökningar, skapar koncept för skorna och bygger upp kollektionsserier med hjälp av stämnings- eller koncepturval, färgpaletter, material, ritningar och skisser etc. De genomför provtagningsprocessen, framställer skoprototyper och rekvisita för presentationer med reklam i syftar att främja koncept för och kollektioner av skor. De identifierar omfattningen av material och komponenter, definierar konstruktionsspecifikationerna genom att samarbeta med den tekniska gruppen och ser över provskorna, prototyperna och samlingarna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Mönstergradering

  Kunskap om hur mönster klipps ut på rätt sätt och hur mönstren ska graderas för att erhålla storleksserier vid massproduktion. Känna till hur man märker punkter, hål, sömsmån och andra tekniska specifikationer. Göra justeringar och få fram slutliga mönster som ska klippas samt korrigera eventuella problem som har identifierats.

 • Planering av marknadsföring av skor och läderartiklar

  De principer och metoder som används för att skapa en marknadsföringsplan och bestämma hur ett företag på bästa sätt kan positionera sig i förhållande till sina konkurrenter, med hänsyn tagen till särdragen av marknaden för skodon och lädervaror. 

 • Skomaterial

  Egenskaper, komponenter, fördelar och begränsningar för ett brett spektrum av material som används i tillverkning av skor: läder, läderersättningar (syntetiska eller konstgjorda material), textil, plast, gummi etc. 

 • Skodesign

  Projekt för skapande av skor, med början från inspiration till teknisk konstruktion och tillverkning, genom att följa flera steg. De senaste trenderna i fråga om material, komponenter, processer och koncept för skor.

 • Skotillverkningsteknik

  Den teknik och de maskiner som används. Skotillverkningen börjar i skärningsrummet, där överdelar och bottenkomponenter skärs ut. De övre komponenterna sammanfogas genom att följa en exakt ordning med specifika steg: skärfling, vikning, sömning, o.s.v. Den sammanfogade överdelen, innersulan och andra bottendelen sammanförs i monteringsrummet, där huvudstegen är lästning och sulinläggning. Processen avslutas med slutbehandling i behandlings- och förpackningsrummet.

 • Skokomponenter

  Skokomponenter för både överdelar (ovanläder, sidostycke, inlägg, förstärkningar, tåhättor, o.s.v.) och bottendelar (sulor, klackar, inläggssulor, o.s.v.). Ekologiska problem och vikten av återvinning. Val av lämpliga material och komponenter utifrån deras påverkan på skotyp och egenskaper samt tillverkningsmöjligheter. Förfaranden och metoder inom kemisk och mekanisk bearbetning av läder och andra material.

 • Ergonomi vid design av skor och läderartiklar

  De principer som används vid utformningen av olika typer av skor och lädervaror för rätt atomiska och ergonomiska proportioner och mått.

 • Skokvalitet

  Kvalitetsspecifikationer för material, processer och slutprodukter, de vanligaste defekterna i skor, snabba testförfaranden, förfaranden och standarder för laboratorietester, lämplig utrustning för kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring av processer för skotillverkning och grundläggande koncept för kvalitet, inbegripet ramverk och standarder för skokvalitet.

Färdigheter

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Skapa stämningsplank

  Skapa stämningsplank till mode- eller inredningskollektioner genom att samla in olika källor till inspiration, förnimmelser, trender och texturer samt diskutera med de personer som är involverade i projektet så att kollektionernas form, design, färg och allmänna genre passar i sammanhanget eller med det relaterade konstnärliga projektet.

 • Informera om kommersiella och tekniska frågor på främmande språk

  Tala ett eller flera främmande språk för att informera om kommersiella och tekniska frågor med olika leverantörer och kunder.

 • Skapa tekniska skisser för skor

  Kunna använda olika skiss- och teckningstekniker, inklusive skapa konstnärliga avbildningar, för hand eller med hjälp av dator och med hänsyn till proportioner och perspektiv, för att skissa och rita skor, läster, sulor, klackar osv. i både 2D och 3D. Kunna utarbeta specifikationsblad med detaljerade uppgifter om material, komponenter och tillverkningsbehov.

 • Ta fram marknadsföringsplaner för skor och läderartiklar

  Ha förmåga att utarbeta marknadsföringsplaner och riktlinjer för företagets marknadsföringsstrategier samt identifiera potentiella marknader och genomföra kampanjer för att marknadsföra företagets skoprodukter.

 • Tillämpa modetrender på skor och läderartiklar

  Kunna hålla sig à jour med de senaste stilarna, gå på modevisningar och läsa modemagasin och manualer, analysera tidigare och aktuella modetrender inom områden som skor, lädervaror och kläder. Använda analytiskt tänkande och kreativa modeller för att på ett systematiskt sätt tolka den kommande utvecklingen i fråga om mode och livsstil.

 • Använda it-verktyg

  Använda datorer, datornätverk och annan informationsteknik och utrustning för att lagra, hämta, överföra och manipulera data inom ett bolag eller företag.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Göra marknadsundersökningar inom skobranschen

  Utföra marknadsundersökningar av företagets kunder, välja ut och tillämpa de rätta marknadsstrategierna för skoindustrin. Tillämpa marknadsföringsmixen (produkt, pris, marknadsföring och distribution) på företagets kontextuella villkor. Förutse hur olika faktorer som miljö, teknisk innovation, köpbeteende etc. påverkar marknadsföringen och lanseringen av de skodon som tillverkas av företaget.

 • Minska miljöpåverkan vid skotillverkning

  Bedöma skoindustrins miljöpåverkan och minimera miljöriskerna. Minska miljöskadligt arbete i olika stadier av skotillverkningen.

 • Tänka innovativt inom skobranschen och läderartikelbranschen

  Innovera och skapa inom sko- och läderartikelbranschen. Utvärdera nya idéer och koncept för att omvandla dem till säljbara produkter. Använda entreprenörstänkande i samtliga stadier av produkt- och processutvecklingen för att hitta nya affärsmöjligheter inom de berörda marknaderna.

 • Skapa skokollektioner

  Omvandla idéer och koncept för skor till prototyper och slutligen en kollektion. Analysera och kontrollera utformningen ur olika vinklar, såsom funktionalitet, estetik, komfort, prestanda och tillverkningsmöjligheter. Hantera utvecklingen av alla skoprototyper i syfte att tillgodose kundernas behov och skapa rätt balans mellan kvalitet och produktionskostnader.

 • Genomföra en marknadsföringsplan för skor

  Genomföra marknadsföringsplaner i enlighet med företagets specifikationer och som överensstämmer med marknadsefterfrågan.

 • Göra tekniska ritningar av modeartiklar

  Göra tekniska ritningar av kläder, lädervaror och skodon, inbegripet både tekniska ritningar och ingenjörsmässiga ritningar. Använda dem för att kommunicera eller förmedla designidéer och tillverkningsuppgifter till tillverkare, tekniker, verktygsmakare och tillverkare av utrustning eller till andra maskinoperatörer för provtagning och produktion.

 • Skapa skomönster

  Ta fram en form eller ett skal, dvs. en tvådimensionell återgivning av lästens tredimensionella form. Skapa skalade mönster för överdelar och underdelskomponenter med hjälp av manuella metoder utifrån designlösningarna.

Source: Sisyphus ODB