Yrke skogvaktare

Skogvaktare ansvarar för skydd och bevarande av naturresurser, särskilt när det gäller skogar och skogsmark.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skogsskydd

  Förståelse av skogsskydd: metoder för plantering och bevarande av beskogade områden.

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Bevarande och skydd av träd

  Miljökrav för bevarande av träd.

Färdigheter

 • Utarbeta skogsbruksstrategier

  Utarbeta principer för skogsbruk som främjar hållbar förvaltning och förbättrar kommunikationen inom skogsbruksverksamhet. Planerna ska syfta till att hantera frågor som rör relaterade miljö- och samhällsförändringar.

 • övervaka skogens hälsotillstånd

  Övervaka skogens hälsotillstånd för att se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas av arbetsgruppen med skogsarbetare.

 • Ha uppsikt över markanvändningen inom parken

  Övervaka utvecklingen av marken, t.ex. campingplatser eller områden av intresse. Övervaka förvaltningen av naturmarker av olika typer.

 • Utföra säkerhetsinspektioner

  Inspektera parken eller en del av parken. Anteckna och rapportera problem som blockerade stigar och risk för översvämmande floder.

 • Fatta beslut om skogsskötsel

  Besluta om frågor som rör olika aspekter av förvaltningen av naturresurser som skogar och skogsområden.

 • Utföra sök- och räddningsinsatser

  Bistå vid bekämpning av naturkatastrofer och civila katastrofer, såsom skogsbränder, översvämningar och trafikolyckor. Genomföra sök- och räddningsinsatser.

 • Hjälpa skogsbesökare till rätta

  Svara på frågor från campare, vandrare och turister. Ge väganvisningar.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Se till att parkregler efterlevs

  Se till att miljölagar och bestämmelser om skogsförvaltning efterlevs. Skogvaktare tillämpar lokala, statliga och nationella bestämmelser för skogsanvändning och naturskydd. De utför säkerhetsinspektioner på lägerplatser och utreder klagomål.

Source: Sisyphus ODB