Yrke skolbussassistent

Skolbussassistenter övervakar aktiviteterna på skolbussar för att säkerställa och övervaka elevernas säkerhet och goda uppförande. De hjälper barn att stiga på och av bussen, bistår föraren och ger hjälp i nödsituationer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

Färdigheter

 • Samarbeta med kolleger

  Samarbeta med kolleger för att se till att insatserna genomförs på ett effektivt sätt.

 • övervaka elevbeteende

  Övervaka elevens sociala ageranden för att upptäcka ovanliga beteenden. Hjälpa till att lösa eventuella problem.

 • Arbeta med konflikthantering

  Ta ansvar för hanteringen av alla klagomål och tvister med empati och förståelse för att uppnå en lösning. Vara fullt medveten om alla protokoll och rutiner för socialt ansvar och kunna hantera problem med spelande på ett professionellt sätt med mognad och empati.

 • Hjälpa passagerare

  Hjälpa människor att ta sig in i och ut ur deras bil eller annat fordon genom att öppna dörrar, ge fysisk hjälp eller hålla deras ägodelar.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Ansvara för barn

  Hålla barnen under uppsikt under en viss tid och se till att de alltid är säkra.

 • Kommunicera med unga

  Använda verbal och icke-verbal kommunikation och kommunicera via skrift, elektroniska hjälpmedel eller teckningar. Anpassa din kommunikation till barns och ungdomars ålder, behov, särdrag, förmågor, preferenser och kultur.

Source: Sisyphus ODB