Yrke skridskoinstruktör

Skridskoinstruktörer undervisar och tränar individer eller grupper i skridskoåkning och relaterade sporter, till exempel konståkning och hastighetsåkning på skridskor. De lär ut teoretiska kunskaper och tränar fysisk form, styrka och koordinationsförmåga. Skridskoinstruktörer förbereder och leder träningspass. De stödjer även sina kunder vid deltagande i tävlingar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Skridskoåkning

  Olika sätt och tekniker för skridskoåkning, som t.ex. konståkning och hastighetsåkning, reglerna för konståkningstävlingar och utrustning för skridskoåkning.

Färdigheter

 • Tillämpa riskhantering inom idrott

  Hantera omgivningen och idrottsutövare eller deltagare för att minimera risken för att de kommer till skada. Detta omfattar att kontrollera platsens och utrustningens lämplighet och samla in relevant idrotts- och hälsorelaterad information från utövare eller deltagare. Det inbegriper också att se till att lämpliga försäkringsavtal alltid finns.

 • Planera program för idrottsträning

  Ge deltagarna ett lämpligt aktivitetsprogram för att stödja framsteg med den sakkunskap som krävs inom den fastställda tiden, med beaktande av relevant vetenskaplig och idrottsspecifik kunskap.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Personanpassa idrottsprogram

  Observera och utvärdera en enskild individs prestationer och fastställa behov och motiverande faktorer för att skräddarsy program efter och tillsammans med deltagaren.

 • Utveckla möjligheter för idrottsliga framsteg

  Utveckla och genomföra planer och ramar för att öka idrottsutövarnas deltagande och framsteg.

 • Anpassa undervisning till målgruppen

  Undervisa eleverna på det lämpligaste sättet beroende på undervisningens kontext eller åldersgrupp, t.ex. i en formell eller informell undervisningsmiljö, eller undervisa vuxna på annat sätt än barn.

 • Organisera träning

  Göra de förberedelser som krävs för att genomföra en träningssession. Tillhandahålla utrustning, material och övningsmaterial. Se till att träningen fungerar smidigt.

 • Instruera i idrott

  Tillhandahålla lämpliga tekniska och taktiska instruktioner med koppling till den berörda idrotten och med hjälp av varierade och sunda pedagogiska perspektiv som tillgodoser deltagarnas behov och uppnår de önskade målen. Detta kräver kommunikativa färdigheter samt en förmåga att förklara, visa, modellera, ge återkoppling, ställa frågor och korrigera.

 • Utarbeta idrottsprogram

  Utarbeta planer och strategier för inkludering av idrottsaktiviteter och idrottsorganisationer i ett samhälle samt för utveckling av idrottsaktiviteter för särskilda målgrupper.

Source: Sisyphus ODB