Yrke skulptör

Skulptörer kan använda en mängd olika material för att skapa skulpturer, till exempel sten, lera, glas, trä, gips eller annat valfritt material. Dessa material kan snidas, modelleras, gjutas, smidas, svetsas osv. för att få fram den önskade formen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Immaterialrätt

  Förordningar som reglerar rättigheterna som skyddar immateriella produkter från olagliga överträdelser.

 • Arbetslagstiftning

  Lagstiftning på nationell eller internationell nivå som reglerar arbetsvillkor på olika områden mellan parterna på arbetsmarknaden såsom regeringen, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

Färdigheter

 • Ta reda på fakta om skulpturtrender

  Ta reda på fakta om trender och splittringar inom skulpturkonst för att hålla dig uppdaterad om aktuell forskning och designutveckling.

 • Välja konstnärsmaterial för att skapa konstverk

  Välja konstnärsmaterial utifrån hållfasthet, färg, textur, balans, vikt, storlek och andra egenskaper som kan garantera att konstverket är genomförbart med avseende på den förväntade formen, färgen osv., även om resultatet kan avvika från dem. Man kan använda konstnärsmaterial såsom färg, bläck, akvarellfärger, kol, olja eller programvara samt även avfall, levande produkter (frukt osv.) och alla andra material beroende på det kreativa projektet.

 • Studera konstverk

  Studera stilar, tekniker, färger, texturering och material som används i konstverk.

 • Studera konsttekniker

  Studera olika konsttekniker och lära sig hur man använder dem i konkreta konstprojekt.

 • Skulptera

  Skapa dekorativa skulpturer för hand med hjälp av diverse tekniker och material.

 • Skapa konstverk

  Hugga, forma, passa in, sammanfoga, gjuta eller på annat sätt manipulera material i syfte att skapa ett visst konstverk, eller använda tekniska metoder som inte behärskas av konstnärer eller används av experter.

 • övervaka konstscenens utveckling

  Övervaka konstnärliga evenemang, trender och annan utveckling. Läsa nya konstpublikationer för att utveckla idéer och hålla kontakt med relevant konstverksamhet.

 • Upprätthålla en portfolio

  Upprätthålla portfolior med konstnärliga arbeten för att visa stilar, intressen, förmågor och resultat.

 • Formge föremål som ska tillverkas

  Skissa, rita eller utforma skisser och ritningar från minnet, levande modeller, tillverkade produkter eller referensmaterial vid hantverk och skulptering.

 • Skapa modeller

  Skapa en modell som förberedelse för ett konstverk.

Source: Sisyphus ODB