Yrke smådjursskötare, djurhem

Smådjursskötare på djurhem tillhandahåller regelbunden daglig djurvård på djurhem. De tar emot djur som lämnas in på djurhemmet, tar emot samtal om förlorade eller skadade djur, sköter djur, städar burar, hanterar dokument för adoption av djur, transporterar djur till veterinären och upprätthåller en databas över djuren på djurhemmet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Djurs beteende

  Djurens naturliga beteendemönster, d.v.s. hur ett normalt och onormalt beteende kan uttryckas med hänsyn till art, miljö, samspel mellan människa och djur och yrke.

 • Djurs fysiologi

  Studiet av den mekaniska, fysiska, bioelektriska och biokemiska funktionen hos djur, deras organ och celler.

 • Djurs anatomi

  Studien av djurens kroppsdelar, deras struktur och dynamiska förhållanden, på en nivå som krävs för den specifika placeringen.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

Färdigheter

 • Hantera adoption av djur

  Hitta personer som vill adoptera djur från härbärget, hjälpa dem att välja och hantera allt nödvändigt pappersarbete.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Träna hundar

  Träna hundar att bete sig ordentligt och hörsamma sina ägares kommandon. Använda en mängd olika tekniker, till exempel klickträning, relationsbaserad träning eller dominansbaserad träning, för att framkalla ett önskvärt beteende hos hunden.

 • Sköta utrymmen för djur

  Se till att djurutrymmen som livsmiljöer, terrarier, burar eller kennlar är lämpliga och hygieniska. Rensa utrymmet och tillhandahålla nytt strö om så krävs.

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

 • Intervjua människor

  Intervjua människor i en rad olika situationer.

 • Råda kunder om omvårdnad av sällskapsdjur

  Ge information till kunder om utfodring och omvårdnad av sällskapsdjur, lämpliga foderval, vaccinationsbehov osv.

 • Ge anvisningar om hantering av djur

  Ge personal inom djurvård information om hur djuret ska behandlas och om djurets matvanor, näringsbehov, hälsotillstånd och övriga behov.

 • Upprätta djurregister

  Upprätta djurregister i enlighet med branschrelevanta uppgifter och med hjälp av lämpliga registerhållningssystem.

 • Bedöma djurs skick

  Granska djuret för eventuella yttre tecken på parasiter, sjukdomar eller skador. Använda denna information för att fastställa egna åtgärder och rapportera sina resultat till ägarna.

 • Arbeta med veterinärer

  Samråda med veterinärer och bistå dem vid undersökning och omvårdnad av djur.

 • Utfodra djur

  Tillhandahålla foder och vatten till djur. Detta inbegriper förberedelse av foder och vatten för djur samt rapportering av eventuella förändringar i djurens mat- eller dryckesvanor.

 • Assistera vid djurtransporter

  Assistera vid djurtransporter, bl.a. lastning och lossning av djur, förberedelse av transportfordonet och upprätthållande av djurets välbefinnande under hela transportprocessen.

 • Hantera döda djur

  På ett värdigt sätt bortskaffa döda djur som inte betraktas som en källa till kött. Begrava eller kremera djuren efter ägarens önskemål eller andra kriterier.

 • Bedöma djurs beteende

  Observera och utvärdera djurens beteende för att arbeta med dem på ett säkert sätt och upptäcka avvikelser från normala beteenden som visar att hälsa och välbefinnande riskeras.

Source: Sisyphus ODB