Yrke smyckesformgivare

Smyckesformgivare använder en rad olika material, bland annat guld, silver och ädelstenar, för att designa och planera smycken som kan ha ett praktiskt eller dekorativt syfte. De medverkar i de olika etapperna av framställningsprocessen och kan designa för enskilda kunder eller för massproduktionskunder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konsthistoria

  Konstens och konstnärernas historia, den konstnärliga utvecklingen under århundradenas lopp och dess nutida utveckling.

Färdigheter

 • Utforma konstnärliga strategier

  Definiera din konstnärliga strategi genom att analysera din tidigare verksamhet och sakkunskap, identifiera komponenterna i din kreativa särprägel och beskriva din konstnärliga vision utifrån dessa slutsatser.

 • Tillverka smyckesmodeller

  Konstruera preliminära smyckesmodeller av vax, gips eller lera. Gjuta provexemplar i formar.

 • Anpassa smycken

  Göra om smyckesfästen.

 • Skära smyckestenar

  Skära och forma ädelstenar och smycken.

 • Utveckla smyckesdesign

  Utveckla nya smyckesdesigner och produkter och ändra befintliga designer.

 • Skapa smycken

  Skapa smycken och juveler med värdefulla råvaror som silver och guld.

 • Se till att specifikationer i smyckesdesign följs

  Granska färdiga smycken för att säkerställa att de uppfyller gällande kvalitetsstandarder och konstruktionsspecifikationer. Använda förstoringsglas, polariskop eller andra optiska instrument.

 • Välja ädelstenar för smycken

  Välja ut och köpa ädelstenar för användning i smycken och smyckesformgivning.

 • Handla med smycken

  Köpa och sälja smycken eller agera som mellanhand mellan potentiella köpare och säljare.

 • Hetta upp smyckesmetaller

  Värma, smälta och forma metaller för smyckestillverkning.

 • Registrera tidsåtgång för smyckebearbetning

  Registrera tidsåtgången för bearbetning av ett smycke.

 • Gjuta smyckemetall

  Hetta upp och smälta smyckemetall; hälla i formar för att gjuta juvelmodeller. Använda material inom juveltillverkning, till exempel skruvnycklar, tänger eller pressar.

 • Kontextualisera konstnärligt arbete

  Identifiera influenser och kontextualisera ditt arbete inom en särskild tendens som kan vara av konstnärlig, estetisk eller filosofisk natur. Analysera utvecklingen av konstnärliga tendenser, konsultera experter på området, närvara vid evenemang, etc.

 • Registrera smyckevikter

  Registrera vikten på färdigställda smycken.

 • Välja metall för smycken

  Välja och köpa ädelmetaller och legeringar för användning i smycken

 • Rengöra smycken

  Rengöra och polera metallföremål och smycken samt hantera mekaniska smyckestillverkningsredskap som polerskivor.

 • Polera skrovliga delar på smycken

  Jämna till skrovliga delar på smycken med handfilar och sandpapper.

 • Värdera smycken

  Värdera ädelstenar som diamanter och pärlor; studera prisguider, marknadsvariationer och ovanlighetsgrad.

 • Markera mönster på metallföremål

  Markera eller gravera mönster på metallföremål eller smycken och noggrant följa designspecifikationer.

 • Montera stenar i smycken

  Montera ädelstenar i smycken genom att noggrant följa designspecifikationerna. Placera ut, sätta fast och montera ädelstenar och metalldelar.

 • Reparera smycken

  Reparera smycken, t.ex. genom att utvidga eller minska ringstorlekar, löda ihop delar av smycken och byta ut trasiga eller utslitna knäppen och fästen.

 • Samla referensmaterial för konst

  Samla in prover av de material som du förväntar dig att använda i skapandeprocessen, särskilt om det önskade konstverket kräver medverkan av kvalificerad arbetskraft eller specifika produktionsprocesser.

 • Samarbeta med teknisk personal i konstnärliga produktioner

  Samordna din konstnärliga verksamhet med andra som specialiserar sig på projektets tekniska sida. Informera den tekniska personalen om dina planer och metoder och få återkoppling om genomförbarhet, kostnader, förfaranden och annan relevant information. Förmåga att förstå vokabuläret och praxisen i tekniska frågor.

 • Undersöka ädelstenar

  Noggrant undersöka ytan på ädelstenar med polariskop eller andra optiska instrument.

 • Använda utrustning för smycketillverkning

  Hantera, modifiera eller reparera juvelerarverktyg såsom jiggar, fixturer och handverktyg, t.ex. skrapor, skärare, håltagningsverktyg och formare.

Source: Sisyphus ODB