Yrke snöskottare

Snöskottare kör lastbilar och plogar för snöröjning från trottoarer, gator och andra platser. De sprider även vägsalt och sand på marken för avisning av underlaget.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsrisker vid snöröjning

  Typer av farliga situationer som uppstår vid genomförande av snöröjningsverksamhet, som till exempel fall från höjder och tak, frostskador, ögonskador och andra skador i samband med användningen av snöslungor och annan mekanisk utrustning.

Färdigheter

 • Röja snö

  Plogning och röjning av snö från vägar, körbanor och trottoarer.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Framföra tunga snöröjningsfordon

  Framföra särskilda fordon som behövs för att röja snö från olika byggnadskonstruktioner och andra offentliga platser. Följa lämpliga trafikföreskrifter under sådana omständigheter.

 • Klara olika väderförhållanden

  Hantera regelbunden exponering för extrema väderförhållanden och farliga miljöer.

 • Utföra avisning

  Sprida salt eller andra kemiska produkter på istäckta ytor på offentliga platser för att avisa platserna och se till att de är säkra.

 • Följa organisationsriktlinjer i städbranschen

  Tillämpa och följa alla protokoll eller riktlinjer föreskrivna av företaget för ditt specifika städområde. Detta kan inkludera användning av föreskriven uniform eller klädesplagg under hela arbetstiden eller användning av en viss utrustning eller vissa material.

 • Vidta åtgärder för att förebygga säkerhetsrisker vid snöröjning

  Tillämpa faro- och riskförebyggande metoder och rutiner inom snöröjning, t.ex. genom att inte utföra arbete på tak när så är möjligt, bedöma vikten på utrustning som används på en viss isbelagd yta, använda skyddsutrustning och stegar på ett säkert sätt, skydda områden och människor i omgivningen samt undvika elektriska kablar.

 • Fylla i arbetsrapporter

  Föra skriftliga register över tjänster som regelbundet eller tillfälligt tillhandahålls, med tydliga arbetstider och underskrift.

 • Använda snöröjningsutrustning

  Använda utrustning såsom skyfflar, snörakor, snöslungor, stegar eller skyliftar för att avlägsna snö från olika konstruktioner, t.ex. yttertak och andra byggnadskonstruktioner, och offentliga områden.

 • Utföra städning i utomhusmiljö

  Anpassa metoderna och förfarandena för rengöring till rådande miljö- och väderförhållanden som regn, kraftiga vindar eller snö, när dessa påverkar prestanda hos utrustning eller maskiner som används.

Source: Sisyphus ODB