Yrke sofrologiterapeut

Sofrologiterapeuter strävar efter att minska kunders stress och åstadkomma optimal hälsa och välbefinnande genom att tillämpa en dynamisk avslappningsmetod som består av en viss kombination av fysiska och psykiska övningar enligt läkarens rekommendation.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Andningsteknik

  Olika tekniker för att kontrollera rösten, kroppen och nerverna genom andning.

 • Rörelsetekniker

  De olika typer av rörelser och kroppsställningar som utförs för avslappning, harmoni mellan sinne och kropp, minskad stress, flexibilitet, bålstöd och rehabiliteringsändamål, och som krävs för eller som stöder arbetsprestandan.

 • Sofrologi

  Principer och tekniker som koncentration, djupandning, avslappning och visualisering utformade för att uppnå harmoni mellan medvetandet och kroppen.

 • Människans fysiologi

  Vetenskapen om de mänskliga organen, deras samspel och mekanismer.

 • Akupunkturmetoder

  Tekniker och metoder som används för att normalisera flödet av Qi-energi i kroppen för att lindra smärta och relaterade symtom genom att använda olika specifika typer av nålar på olika tryckpunkter.

 • Typer av aromaterapibehandlingar

  Informationsområde som skiljer mellan olika sätt att använda aromaterapi, exempelvis via massage, inhalator, bad, förångning, kompresser, diffusor, meditation eller deodoranter.

 • Fytoterapi

  Egenskaper, effekter och användning av växtbaserade läkemedel.

 • Avslappningsteknik

  De olika metoder och tekniker som används för att mildra stress och skapa lugn och ro i både kropp och sinne. Detta inbegriper aktiviteter som t.ex. yoga, qigong eller tai chi.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Kompletterande och alternativ medicin

  Medicinska praxis som inte ingår i standardvården.

 • Handledning

  Handledning av en enskild person eller en grupp av personer vid en särskild aktivitet.

Färdigheter

 • Föreskriva övningar

  Tillhandahålla en rad övningsprogram i enlighet med kundernas behov genom tillämpning av principerna för övningsprogramplanering.

 • Främja en sund livsstil

  Ge information till kunder om den roll som fysisk aktivitet, träningsformer och därtill hörande tjänster spelar och om betydelsen av sunda aktiviteter för det dagliga livet.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Utveckla terapeutiska relationer

  Upprätthålla den individuella terapeutiska relationen för att utveckla individens medfödda läkningskapacitet, för att uppnå ett aktivt samarbete inom hälsoutbildningen och läkningsprocessen och för att maximera potentialen för sunda förändringar.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Använda aromaterapi

  Använda de terapeutiska fördelarna med eteriska oljor för att framställa massageblandningar, krämer eller lotioner och bidra till att förbättra den fysiska och emotionella hälsan och välbefinnandet.

 • Ge sofrologiuppgifter

  Undervisa i sofrologiska övningar och närvara vid individuella sessioner och gruppsessioner samt anpassa dem till varje individs förmåga och behov.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Göra uppföljning efter behandling

  Se över och utvärdera hur den föreskrivna behandlingen fortskrider och fatta ytterligare beslut med hälso- och sjukvårdsanvändarna och deras vårdare.

 • Förbereda träningspass

  Förbereda utrustning och lokaler för träningspass och säkra efterlevnad av branschens och nationella riktlinjer för normala arbetsrutiner samt planera tidpunkter och sekvenser för passet.

 • Observera patienter

  Observera patienter och dokumentera signifikanta tillstånd och reaktioner på läkemedel, behandlingar och betydande incidenter, och informera en handledare eller läkare vid behov.

 • Förbereda sofrologisessioner

  Planera och förbereda utrustningen och anläggningarna inför sofrologisessionen samt planera tidsschema och ordningsschema för sessionen i syfte att upprätta en lugnande miljö.

 • Ta hand om sofrologiklienter

  Observera deltagarnas andnings- och avslappningstekniker, ge instruktioner och hjälpa dem att korrigera sin teknik när så behövs samt se till att varje deltagare ges tillräcklig uppmärksamhet under sofrologisessionen.

 • Hålla arbetsområdet rent

  Hålla arbetsområdet och utrustningen rent och i god ordning.

 • Främja balans mellan vila och aktivitet

  Informera om vikten av vila och återhämtning för att nå bättre idrottsliga prestationer. Främja vila och återhämtning genom att skapa ett lämpligt förhållande mellan träning, tävling och vila.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Använda akupunktur

  Använda förfaranden som innefattar stimulering av anatomiska punkter på kroppen genom en mängd olika tekniker, t.ex. penetrering av huden med tunna metallnålar som manipuleras för hand eller genom elektrisk stimulering för att lindra smärta eller åstadkomma andra terapeutiska fördelar.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

Source: Sisyphus ODB