Yrke spårläggare

Spårläggare anlägger järnvägsspår på förberedda underlag. De övervakar utrustning för placering av järnvägssyllar eller sliprar, oftast på ett lager stenkross eller ballast. De placerar sedan järnvägsspåren ovanpå sliprarna och monterar fast dem för att säkra ett stabilt spåravstånd. Dessa arbeten utförs oftast med hjälp av en enda rörlig maskin men de kan även utföras manuellt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Järnvägsinfrastruktur

  Djup förståelse för järnvägsinfrastrukturens egenskaper: järnvägsteknik, spårmätare, signalering på järnväg, järnvägsförbindelser, o.s.v.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Mekaniska system

  Mekaniska system, inbegripet redskap, motorer, hydrauliska och pneumatiska system. Deras funktioner och sannolika defekter.

 • Arbetståg

  Ett arbetstågs sammansättning och funktioner, ett tåg som består av automatiska maskiner som avlägsnar, granskar, justerar och lägger järnvägsballast, sliprar och spår.

Färdigheter

 • Tillämpa punktsvetsningstekniker

  Tillämpa och arbeta med en mängd olika tekniker vid svetsning av arbetsstycken i metall som utsätts för tryck från elektroder, t.ex. pressvetsning, punktsvetsning med avrundade elektroder, punktsvetsning med excentriska elektrodspetsar m.fl.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Utföra exotermisk svetsning

  Svetsa med utrustning som baseras på en exoterm reaktion som drivs med termit.

 • Säkra arbetsområde

  Säkra arbetsområde genom att markera gränser, begränsa tillträdet, sätta ut skyltar och vidta andra åtgärder för att garantera säkerheten för allmänheten och personalen.

 • Utföra bågsvetsning

  Tillämpa och arbeta med olika tekniker inom bågsvetsning, till exempel metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning, pulverbågsvetsning, fluss-kärnad bågsvetsning m.m.

 • Känna igen tecken på korrosion

  Känna igen de tecken på metall som visar oxidationsreaktioner med miljön och som leder till rostbildning, gropar i koppar, spänningskorrosion etc. och bedöma hur snabbt korrosionsbildningen sker.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Transportera byggmaterial

  Föra byggmaterial, verktyg och utrustning till byggarbetsplatsen och förvara dem korrekt med hänsyn till olika aspekter, t.ex. arbetstagarnas säkerhet och skydd mot försämring.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Hålla tung byggutrustning i bra skick

  Granska tung byggutrustning före varje användningstillfälle. Hålla maskinen i gott skick, sköta mindre reparationer och anmäla allvarliga fel till den ansvariga personen.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

Source: Sisyphus ODB