Yrke specialicerad säljare, bokhandel

Specialiserade säljare (bokhandel) säljer böcker i bokhandlar. De tillhandahåller även rekommendationer och råd om tillgängliga böcker och andra liknande produkter som säljs i den specialiserade butiken.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

 • E-handelssystem

  Grundläggande digital arkitektur och kommersiella transaktioner för handel med produkter eller tjänster via internet, e-post, mobila enheter, sociala medier, o.s.v.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

Färdigheter

 • Hålla butiken ren

  Hålla butiken ren och i ordning genom dammsugning och tvätt med golvmopp.

 • Ge kunder råd om val av produkt

  Tillhandahålla lämpliga råd och hjälpa kunderna att hitta exakt de varor och tjänster som de söker. Diskutera urval och tillgång på produkter.

 • Råda kunder om val av böcker

  Ge kunder detaljerade råd när det gäller böckerna som erbjuds i butiken; tillhandahålla detaljerad information om författare, titlar, stilar, genrer och utgåvor.

 • Sälja böcker

  Sälja en bok till en kund.

 • Utföra bibliografiskt arbete

  Använda datorer eller trycksaker för att identifiera och hitta de böcker som kunden har begärt.

 • Ta emot produktbeställningar

  Registrera beställningar av varor som för närvarande inte är tillgängliga.

 • Etablera kontakt med bokförlag

  Upprätta arbetsrelationer med förlag och deras försäljningsrepresentanter.

 • Rekommendera böcker till kunder

  Ge bokrekommendationer baserat på kundens läsförmåga och personliga preferenser.

 • Planera eftermarknadsåtgärder

  Komma överens med kunden om leverans, utformning och frakt av varor samt vidta lämpliga åtgärder för att se till att varorna levereras.

 • Organisera lagringsutrymmen

  Organisera innehållet i ett lagringsutrymme för att förbättra effektiviteten med avseende på inflöde och utflöde av de lagrade produkterna.

 • Vara uppdaterad om de senaste bokreleaserna

  Hålla sig informerad om nyligen publicerade boktitlar och utgivningar av nutida författare.

 • Arrangera böcker utifrån ett klassifikationssystem

  Arrangera böcker i en bokhandel i alfabetisk ordning eller utifrån ett klassifikationssystem; klassificera enligt genrer som skönlitteratur, facklittteratur, akademiska böcker, barnböcker, etc.

 • Sköta en kassaapparat

  Registrera och hantera kontanttransaktioner med hjälp av en kassaapparat.

 • Organisera produktskyltning

  Organisera varor på ett attraktivt och säkert sätt. Ställa upp en disk eller annat visningsområde för demonstrationer för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Organisera och underhålla montrar för visning av varor. Skapa och montera försäljnings- och visningsmontrar för försäljningsprocessen.

 • Demonstrera produkter

  Visa hur en produkt ska användas på ett korrekt och säkert sätt, ge kunderna information om produktens viktigaste egenskaper och fördelar, förklara drift, korrekt användning och underhåll. Övertala potentiella kunder att köpa föremål.

 • Utföra en aktiv försäljning

  Lägga fram tankar och idéer på ett kraftfullt och övertygande sätt för att intressera kunder för nya produkter och kampanjer. Övertyga kunderna om att en produkt eller tjänst kommer att tillgodose deras behov.

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Förbereda produkter

  Montera och förbereda varor och demonstrera deras funktioner för kunderna.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • Undersöka varor

  Kontrollera att saluförda artiklar är korrekt prissatta och presenteras på ett korrekt sätt samt att de fungerar som annonserat.

 • Ta emot beställningar av specialpublikationer

  Ta emot beställningar från kunder som efterfrågar specialpublikationer, dvs. tidskrifter och böcker som för närvarande inte går att hitta i vanliga bokaffärer eller på biblioteken.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Hjälpa till med bokevenemang

  Bistå vid anordnandet av bokrelaterade evenemang, t.ex. samtal, litteraturseminarier, föreläsningar, signeringsevenemang, bokcirklar osv.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Förhindra snatteri

  Identifiera snattare och metoder som snattare använder när de försöker stjäla varor. Införa strategier och rutiner som förebygger snatteri.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Utfärda försäljningsfakturor

  Ta fram fakturor över sålda varor eller tjänster innehållande styckpriser, summa och villkor. Slutföra orderbehandlingen av mottagna order via telefon, fax och internet och beräkna hur mycket kunden till slut ska betala.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Hantera återbetalningar

  Lösa kundförfrågningar om returer, utbyte av varor, återbetalningar eller fakturaändringar. Följa organisationens riktlinjer för processerna.

 • Göra reklam för nya bokreleaser

  Designa flygblad, affischer och broschyrer för att sprida information om nya boklanseringar; sätta upp reklammaterial i butiken.

 • Fylla på hyllor

  Fyll på hyllor med varor som ska säljas.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

Source: Sisyphus ODB