Yrke specialiserad säljare, kött och köttprodukter

Specialiserade säljare (kött och köttprodukter) styckar och säljer kött i specialiserade butiker.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • E-handelssystem

  Grundläggande digital arkitektur och kommersiella transaktioner för handel med produkter eller tjänster via internet, e-post, mobila enheter, sociala medier, o.s.v.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

Färdigheter

 • Hålla butiken ren

  Hålla butiken ren och i ordning genom dammsugning och tvätt med golvmopp.

 • Demonstrera produkter

  Visa hur en produkt ska användas på ett korrekt och säkert sätt, ge kunderna information om produktens viktigaste egenskaper och fördelar, förklara drift, korrekt användning och underhåll. Övertala potentiella kunder att köpa föremål.

 • Undersöka varor

  Kontrollera att saluförda artiklar är korrekt prissatta och presenteras på ett korrekt sätt samt att de fungerar som annonserat.

 • Föra register över lager av köttprodukter

  Följa lagret av köttprodukter genom att följa förfarandena för lagerkontroll.

 • Råda kunder om tillredning av köttprodukter

  Ge råd till kunder om tillredning av kött och köttprodukter.

 • Bereda kött

  Ta fram köttprodukter med hjälp av olika bearbetningsmetoder, till exempel saltade köttbitar, rå fermenterad korv, torkade köttprodukter osv.

 • Lägga upp mat på ett prydligt sätt

  Utforma dekorativa matuppläggningar genom att avgöra hur livsmedel kan presenteras på finast möjliga sätt och se till att maten läggs upp på det sättet i syfte att maximera intäkter.

 • Förbereda kött för försäljning

  Förbereda kött för försäljning eller tillagning genom att tillsätta kryddor, avlägsna fett eller marinera köttet, men inte utföra den faktiska tillagningen.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Hantera återbetalningar

  Lösa kundförfrågningar om returer, utbyte av varor, återbetalningar eller fakturaändringar. Följa organisationens riktlinjer för processerna.

 • Hantera känsliga produkter

  Förvara och presentera känsliga produkter på rätt sätt och se till att relevanta faktorer som temperatur, ljusexponering, fukthalt osv. övervakas.

 • Utföra en aktiv försäljning

  Lägga fram tankar och idéer på ett kraftfullt och övertygande sätt för att intressera kunder för nya produkter och kampanjer. Övertyga kunderna om att en produkt eller tjänst kommer att tillgodose deras behov.

 • Organisera produktskyltning

  Organisera varor på ett attraktivt och säkert sätt. Ställa upp en disk eller annat visningsområde för demonstrationer för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Organisera och underhålla montrar för visning av varor. Skapa och montera försäljnings- och visningsmontrar för försäljningsprocessen.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Förbereda produkter

  Montera och förbereda varor och demonstrera deras funktioner för kunderna.

 • Organisera lagringsutrymmen

  Organisera innehållet i ett lagringsutrymme för att förbättra effektiviteten med avseende på inflöde och utflöde av de lagrade produkterna.

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Råda kunder om förvaring av köttprodukter

  Ge råd till kunder om korrekt förvaring av kött och köttprodukter.

 • Utfärda försäljningsfakturor

  Ta fram fakturor över sålda varor eller tjänster innehållande styckpriser, summa och villkor. Slutföra orderbehandlingen av mottagna order via telefon, fax och internet och beräkna hur mycket kunden till slut ska betala.

 • Sköta en kassaapparat

  Registrera och hantera kontanttransaktioner med hjälp av en kassaapparat.

 • Hantera knivar för köttbearbetning

  Hantera knivar för köttbearbetning. Använda rätt knivar och skärverktyg för köttberedning, charkuteriprodukter och andra köttvaror som kräver behandling av en slaktare.

 • Förhindra snatteri

  Identifiera snattare och metoder som snattare använder när de försöker stjäla varor. Införa strategier och rutiner som förebygger snatteri.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Fylla på hyllor

  Fyll på hyllor med varor som ska säljas.

 • Planera eftermarknadsåtgärder

  Komma överens med kunden om leverans, utformning och frakt av varor samt vidta lämpliga åtgärder för att se till att varorna levereras.

 • Ge kunder råd om val av produkt

  Tillhandahålla lämpliga råd och hjälpa kunderna att hitta exakt de varor och tjänster som de söker. Diskutera urval och tillgång på produkter.

 • Ta emot produktbeställningar

  Registrera beställningar av varor som för närvarande inte är tillgängliga.

Source: Sisyphus ODB