Yrke specialiserad säljare, motorfordon

Specialiserade säljare (motorfordon) säljer bilar och motorer i specialiserade butiker.  

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fordonstyper

  Informationsområde som särskiljer uthyrningsbyråers klassificeringssystem som innehåller fordonstyper och -klasser, deras funktion och komponenter.

 • Rättsliga krav för att bedriva verksamhet inom bilförsäljningsbranschen

  Kunskap om aktuella regler och rättsliga krav samt se till att verksamheten drivs inom de rättsliga ramarna.

 • Nya fordon på marknaden

  Den senaste utvecklingen och de senaste trenderna avseende nya typer av fordon och fordonsmärken på marknaden.

 • E-handelssystem

  Grundläggande digital arkitektur och kommersiella transaktioner för handel med produkter eller tjänster via internet, e-post, mobila enheter, sociala medier, o.s.v.

 • Bilars manöverreglage

  Funktionen av specifik bilutrustning, t.ex. manövrering och hantering av koppling, gasreglage, belysning, instrumentering, växelsystemet och bromsar.

 • Försäljningsargumentation

  Tekniker och försäljningsmetoder som används för att presentera en produkt eller tjänst till kunder på ett övertygande sätt och för att uppfylla deras förväntningar och behov.

 • Produktegenskaper

  En produkts konkreta egenskaper såsom dess material, egenskaper och funktioner samt dess olika användningsområden, egenskaper samt krav på användning och stöd.

 • Produktkunskap

  De produkter som erbjuds, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och lagstadgade krav.

 • Tjänsters egenskaper

  Egenskaper hos en tjänst som kan inkludera erhållen information om dess tillämpning, funktion, egenskaper och användnings- och stödkrav.

Färdigheter

 • Använda räknefärdigheter

  Öva logiskt tänkande och tillämpa enkla eller komplexa numeriska begrepp och beräkningar.

 • Hantera återbetalningar

  Lösa kundförfrågningar om returer, utbyte av varor, återbetalningar eller fakturaändringar. Följa organisationens riktlinjer för processerna.

 • Förhindra snatteri

  Identifiera snattare och metoder som snattare använder när de försöker stjäla varor. Införa strategier och rutiner som förebygger snatteri.

 • Organisera lagringsutrymmen

  Organisera innehållet i ett lagringsutrymme för att förbättra effektiviteten med avseende på inflöde och utflöde av de lagrade produkterna.

 • Råda kunder om användning av fordon

  Ge råd till kunder om de olika typer av bilar som säljs, t.ex. motortyper och olika drivmedel (hybrider, diesel, el) och svara på frågor om körsträcka och motorstorlek.

 • Hålla butiken ren

  Hålla butiken ren och i ordning genom dammsugning och tvätt med golvmopp.

 • Se till att kunderna är nöjda

  Hantera kundernas förväntningar på ett professionellt sätt, förutse och tillgodose deras behov och önskemål. Erbjuda flexibel kundservice för att säkerställa kundernas tillfredsställelse och lojalitet.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Ge information om alternativ vid inbyte

  Informera kunder som överväger inbyte av ett begagnat fordon om tillgängliga möjligheter, diskutera alla nödvändiga dokument och signaturer och förhandla om priser.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Råda kunder om tilläggstjänster för fordon

  Föreslå tillvalstjänster och -produkter till kunder, t.ex. fordonstillbehör eller kundservice.

 • Hantera provkörningar

  Välja lämpligt fordon, utföra provkörning och leda uppföljningssamtal.

 • Utföra en aktiv försäljning

  Lägga fram tankar och idéer på ett kraftfullt och övertygande sätt för att intressera kunder för nya produkter och kampanjer. Övertyga kunderna om att en produkt eller tjänst kommer att tillgodose deras behov.

 • Fylla på hyllor

  Fyll på hyllor med varor som ska säljas.

 • Planera eftermarknadsåtgärder

  Komma överens med kunden om leverans, utformning och frakt av varor samt vidta lämpliga åtgärder för att se till att varorna levereras.

 • Undersöka varor

  Kontrollera att saluförda artiklar är korrekt prissatta och presenteras på ett korrekt sätt samt att de fungerar som annonserat.

 • Råda kunder om fordonsegenskaper

  Ge råd till kunder om ett fordons egenskaper, funktioner och reglage, t.ex. olika färger, sätestyper, tygmaterial osv.

 • Kontrollera fordon som ska säljas

  Se till att fordon som ska säljas kontrolleras noggrant med avseende på tekniska eller mindre estetiska defekter.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

 • Förbereda produkter

  Montera och förbereda varor och demonstrera deras funktioner för kunderna.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Ta emot produktbeställningar

  Registrera beställningar av varor som för närvarande inte är tillgängliga.

 • Utfärda försäljningsfakturor

  Ta fram fakturor över sålda varor eller tjänster innehållande styckpriser, summa och villkor. Slutföra orderbehandlingen av mottagna order via telefon, fax och internet och beräkna hur mycket kunden till slut ska betala.

 • Upprätta leveransdokument för fordon

  Se till att leveransdokument för fordon utfärdas korrekt och i tid.

 • Råda kunder om finansieringsalternativ för fordon

  Ge råd till bilköpare om finansieringsalternativ och garantier vid köp av fordon, förbereda all nödvändig dokumentation och de avtal som behövs för kundens bilförsäkring.

 • Råda kunder om motorfordon

  Ge råd till kunder om motorfordon, valbara artiklar och tillbehör samt kommunicera tydligt och trevligt.

 • Sköta en kassaapparat

  Registrera och hantera kontanttransaktioner med hjälp av en kassaapparat.

 • Ge kunder råd om val av produkt

  Tillhandahålla lämpliga råd och hjälpa kunderna att hitta exakt de varor och tjänster som de söker. Diskutera urval och tillgång på produkter.

 • Organisera produktskyltning

  Organisera varor på ett attraktivt och säkert sätt. Ställa upp en disk eller annat visningsområde för demonstrationer för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Organisera och underhålla montrar för visning av varor. Skapa och montera försäljnings- och visningsmontrar för försäljningsprocessen.

 • Demonstrera produkter

  Visa hur en produkt ska användas på ett korrekt och säkert sätt, ge kunderna information om produktens viktigaste egenskaper och fördelar, förklara drift, korrekt användning och underhåll. Övertala potentiella kunder att köpa föremål.

 • Göra reklam för fordon

  Bidra till reklam för fordon med hjälp av olika medier, t.ex. webbplatser eller tidningar.

Source: Sisyphus ODB